سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مزايا و معايب پيوستن به کنوانسيون برن

 

برخی نپیوستن ایران به کنوانسیون برن را خدشه به آبروی فرهنگی و علمی کشور توصیف کرده اند. رييس شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر می گوید: کشور ايران با سابقه درخشان در حوزه تمدن، فرهنگ و علم در صورت نپيوستن به اين کنوانسيون با مشکلاتي روبهرو ميشود.

واقعیت این است که رعايت نکردن حق کپيرايت بينالمللي موجب بينظمي حقوق مالکيت فکري در کشور شده و بسياري از افراد از اين موضوع به نفع خود سوءاستفاده ميکنند. 

سید عباس حسینی نیک ادامه می دهد: گاهی دو مترجم يک کتاب را به طور همزمان ترجمه ميکنند و اين اثر با دو مجوز منتشر ميشود، اين موضوع به هر دو کتاب ضرر ميزند، تاثير آنها را خنثي ميکند و وقت و سرمايه دو موسسه به هدر ميرود. 

وی با بيان اينکه کنوانسيون برن از هرج و مرج احتمالي در حوزه مالکيت فکري جلوگيري ميکند، می گوید: با اجرايي شدن اين قانون در کشور، وقتي فردي براي ترجمه يک کتاب به سراغ ناشر اصلي ميرود،اگر نشر کتابي را آن ناشر به يک موسسه ايراني داده باشد، ديگر به موسسه دوم اين کار را نميسپارد و به طور معمولي کارها داراي نظم و انضباط ميشوند. 

مخالفان و موافقان پیوستن ایران به این کنوانسیون، دلایل زیاد و اغلب موجهی برای خود دارند. از این رو مسئولان بايد راهکار مناسب و اصولي براي جلوگيري از برخوردهاي احتمالي پيشبيني کنند. در حالی که بيش از 150 سال از شکلگيري کنوانسيون برن ميگذرد و اغلب کشورها به خصوص در 10 سال اخیر به آن پیوسته اند، ایران برای این تصمیم زمان زیادی داشته و باید به یک جمع بندی برسد. کشورهای در حال توسعه قطعا به این نتیجه رسیده اند که می توانند از منافع این کنوانسیون استفاده کنند.

حسینی نیک که پيوستن به کنوانسيون برن را مغایر با مسائل ديني نمی داند، اضافه می کند، کشورها ميتوانند به صورت مشروط به اين مجمع بپيوندند، زيرا در اين کنواسيون قوانين داخلي کشورها محترم شمرده شده است. 

حسينينيک يادآور شد: در صورت پيوستن به کنوانسيون برن، کتابهاي خارجي براي ترجمه به فارسي نيازمند اجازه ناشر است و اين هزينه فقط 10 درصد بر قيمت کتاب ميافزايد. 

کنوانسیون برن در سال 1886 در شهر برن، منعقد شد، قبل از آن حقوق قانونی یک اثر متعلق به نویسنده آن بود اما نویسنده در خارج از مملکت مورد نظر، فاقد حقوق قانونی بود، پیمان برن داشتن حق قانونی بر مالکیت یک اثر را در تمام کشورها قابل اجرا دانست. 

پیمان برن تاکنون بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته و از سال 1967 مدیریت آن بر عهده سازمان جهانی حمایت از حقوق مالکيت معنویWord Intellectual Property Organization یا WIPO قرار گرفته است. 

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/10634/Default.aspx