سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بانک سوالات حقوقی (کارگر و کارفرما)

بانک سوالات حقوقی (کارگر و کارفرما)
 
 
1- چنانچه کارفرما مطابق قانون کار اقدام به محاسبه ریز حقوق و مزایای کارگران خود نماید و در پایان هر ماه در قبال پرداخت آن رسید تسویه حساب اخذ نماید؛ آیا به لحاظ قانونی اوراق اخذ شده معتبر خواهد بود؟
 
چنانچه اوراق تسویه حساب شامل ریز اقلام حقوقی مخدوش نبوده و مقرون به صحت باشد با قانون کار منافاتی نداشته و برای مراجع حل اختلاف معتبر و نافذ خواهد بود.
 
 
2- چنانچه کارگری بنا به شکایت کارفرما بازداشت و توسط دادگاه محکوم شود تکلیف اعاده به کار و یا مزایای پایان کار وی چه می شود؟
 
در صورت محکومیت کارگر در مراجع صالحه دادگستری کارفرما نسبت به اعاده وی به کار تکلیفی ندارد . با این حال با عنایت به مفاد ماده 27 قانون کار ، کارگر محکوم شده استحقاق دریافت مزایای پایان کار (حق سنوات به ماخذ)هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق را خواهد داشت .
 
 
3- آیا کارگری که مبادرت به ترک کار می نماید می تواند از مزایای پایان کار برخوردار شود یا خیر؟
 
در قانون کار اقدام کارگر به ترک کار از موارد خاتمه قرارداد کار که پرداخت مزایای پایان کار را در بر می گیرد شناخته نشده است لذا کارگر ترک کارکننده استحقاق مزایای پایان کار را نخواهد داشت . البته تشخیص ترک کار ،کارگر با مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار خواهد بود.
 
 
4- تکلیف کارفرما با کارگری که مرتکب تاخیر و غیبت می شود چیست ؟آیا می توان کارگر خاطی را در این زمینه اخراج نمود؟
 
در صورت غیبت یا تاخیر ورود کارگر ،کارفرما می تواند به نسبت مدت زمان عدم حضور وی در کارگاه از مزد و مزایای وی کسر نماید و چنانچه این تاخیر یا غیبت به حدی باشد که از مصادیق قصور تلقی شود .
 
 
5- چنانچه قرارداد کار غیر موقت خاتمه یابد و سابقه کارگر کمتر از یک سال باشد آیا کارگر موصوف استحقاق دریافت مزایای پایان قرارداد مقرر در ماده 27 قانون کار را خواهد داشت ؟
 
مزایای پیش بینی شده در قانون کار نسبت به سوابق کمتر از یک سال نیز قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود .
 
 
6- آیا مزایای ناشی از انجام شب کاری – اضافه کاری و نوبت کاری موضوع مواد 59،58،56 قانون کار جزء حق السعی کارگر به حساب می آید؟
 
مبالغی که تحت عناوین یاد شده به کارگر پرداخت می شود در واقع وجوهاتی است که به ازاء کار فوق العاده پرداخت می گردد. بنابراین به موجب ماده 34 قانون کار جزء حق السعی محسوب نمی شود .
 
 
7- چنانچه کارفرما به دلیل عدم اطلاع از مقررات یا به اشتباه وجوهاتی مازاد به کارگران پرداخت نموده باشد می تواند مبالغ پرداختی را از کارگران بدون حکم دادگاه مسترد دارد؟
 
چنانچه پس از رسیدگی های لازم مشخص شود که وجوهات مربوطه برخلاف مقررات و به اشتباه به کارگر پرداخت شده است با عنایت به ماده 157 قانون کار و مستند به ماده 54 قانون مزبور برداشت آن از مزد کارگر به موجب حکم قطعی مراجع حل اختلاف ممکن خواهد بود.
به نقل از:پایگاه اطلاع رسانی شوراهای حل اختلاف استان زنجان
http://www.shorazn.ir/Default.aspx?PageContentID=6&tabid=1866