سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مصاديق بيکاری بدون ميل و اراده

مصاديق بيکاری بدون ميل و اراده:

نويسندگان: مرتضی نجابت خواه ، محمد جواد شعبان نيامنصور ، مهدی شعبان نيامنصور
  آراء هيات عمومی ديوان عدالت جزء منابع الزام آور حقوقی کشور مي­باشند. بر اساس يکی از آراء اين هيأت در سال 1383، کارگرانی که به واسطه قرارداد موقت کار با کارفرمای خود قرارداد منعقد مي­نمايند، با انقضای قرارداد خود از مزايای بيمه بيکاری برخوردار نمي­شوند؛ چراکه هيأت عمومی ديوان، اين مورد را از مصاديق بيکاری بدون ميل و اراده موضوع ماده 2 قانون بيمه بيکاری محسوب نمي­کند؛ اگرچه رويه وزارت کار در اين زمينه تا حدودی متفاوت بوده است و تحت شرايطی خاص مزايای بيمه بيکاری را شامل کارگران قراردادهای کار موقت نيز دانسته است.

  اين مقاله در صدد آن است تا با واکاوی جريان اين دادنامه و پرداختن به مقوله بيمه بيکاری، به تحليل حقوقی دادنامه صادره از هيأت عمومی ديوان عدالت اداری بپردازد.


متن كامل [DOC 118 kb]
منبع:فصلنامه نقد راي
http://www.ujsas.ac.ir/nr/browse.php?a_id=52&sid=1&slc_lang=fa