سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تغيير نام کوچک

تغيير نام کوچک        

نويسندگان: حميد ابهری
 چکيده

  دعاوی مربوط به تغيير در اسناد سجلی از جمله تغيير نام کوچک، يکی از دعاوی مبتلابه بسياری از محاکم است. برخی از اين دعاوی اصالتا از طرف اشخاص دارای اهليت، مطرح می شود ولی برخی از آنها، از سوی ولی قهری محجور مطرح می گردد. در يکی از اين دعاوی، ولی قهری يک دختر 17 ساله با اعطای وکالت به وکيل دادگستری، مبادرت به طرح دعوی برای تغيير نام کوچک مولی عليها نموده است. دادگاه بدوی، با توجه به امضای وکالتنامه توسط ولی قهری و مولی عليها، دختر را اصيل تلقی نموده و مستدلا حکم به تغيير نام کوچک صادر کرده است ولی با تجديدنظرخواهی معموله از سوی اداره ثبت احوال، دادگاه تجديدنظر، حکم بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر نموده است. استدلال دادگاه تجديدنظر آن است که نام گذاری، حقی است که با تولد فرزند برای والدين او ايجاد و با انتخاب نام توسط آنها، اين حق اعمال شده و با سقوط حق و تکليف، حق ديگری باقی نمی ماند تا مجددا نسبت به اعمال آن اقدام کنند. پس از سير دادرسی مذکور، دختر نامبرده، به سن 18 سال(سن رشد) رسيده و مبادرت به طرح دعوای مجدد به خواسته تغيير نام کوچک خود نموده است. اين بار، دادگاه بدوی با استدلالات سابق، حکم به تغيير نام کوچک صادر نموده و دادگاه تجديدنظر، با رد تجديدنظرخواهی اداره ثبت احوال، حکم صادره از دادگاه بدوی را تاييد کرده است. در اين تحقيق، ضمن بيان جزئيات موضوع و استدلالات دادگاه های بدوی و تجديدنظر، آرای صادره مورد نقد و بررسی قرار می گيرد.متن كامل [DOC 99 kb]

منبع:فصلنامه نقد راي
http://www.ujsas.ac.ir/nr/browse.php?a_id=46&sid=1&slc_lang=fa