سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

وحدت يا تعدد حق کسب، پيشه و تجارت با حق سرقفلی

وحدت يا تعدد حق کسب، پيشه و تجارت با حق سرقفلی        

نويسندگان: غلامعلی صدقی

چکيده هرچند ظاهر اصطلاح حق کسب، پيشه و تجارت، دلالت برتفکيک سه مفهوم دارد ولی واقعيت برخلاف اين ظهور است « حق تجارت » و « حق پيشه » ،« حق کسب » و ماهيت و اوصاف اصلی حق در همه موارد يکسان است. بنابراين حق کسب يا حق پيشه و تجارت در واقع اقسام يک مفهوم هستند. اما سؤال اصليدر اين مقاله اين است. آيا حق کسب، پيشه و تجارت با حق سرقفلی مغايرت دارد يا خير؟ و اگراين دو مفهوم ماهيتی مجزا از هم دارند، تفاوت آنها چيست؟پاسخ به اين سوال نه تنها از نظر تئوری، بلکه از بعد عملی دارای آثار فراوانی است. طبق قانون روابط موجر و مستأجرسال 1356 در صورتی که فرضاً مستأجر مرتکب تعدی و تفريط شود يا بدون داشتن حق انتقال به غير، ملک را به ديگری اجاره بدهد يا شغل خود را تغيير دهد،حق کسب و پيشه و تجارت او به صورت کلی يا جزئی از بين می رود. حال اگر چنانچه مستأجر درابتدا (به هنگام انعقاد عقد اجاره ملک تجاری)، مبلغی را به عنوان سر قفلی پرداخت نموده باشد،آيا اين حق مستأجر هم از بين خواهد رفت يا نه؟ پاسخ به سؤال مزبور مستلزم تعيين ماهيت اين دو مفهوم است ؛ به عبارت ديگر، آنچه مطلوب ما می باشد اين است که سرقفلی چيست و معانی و مصاديق آن کدامست؟ تفاوت آن با حق کسب، پيشه و تجارت چه می باشد؟ آنچه در اثر تخلف 1. عضو معاون ديوان عالی کشور وحدت يا تعدد حق کسب، پيشه و تجارت ... 2 مستأجرمطابق مواد 14 و 15 و 19 قانون موجر و مستأجر سال 56 از بين می رود حق سرقفلی است يا حق کسب و پيشه و تجارت يا هر دو؟ نتيجه اين تحقيق؛ تفکيک اين دو و پذيرش آثار اين تفکيک در آراء قضايی ميباشد.


متن كامل [PDF 565 kb]


منبع:فصلنامه نقد راي
http://www.ujsas.ac.ir/nr/browse.php?a_id=26&sid=1&slc_lang=fa