سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حمایت از حقوق مالکیت معنوی

حمایت از حقوق مالکیت معنوی: نگاه اجمالى
دارایى معنوى عبارت از اطلاعات ونحوه بیان اصیلى است که ارزش ذاتى خود را از اندیشه هاى آفریننده مى گیرد. همچنین به اطلاعاتى اطلاق مى شود که داراى ارزش بازرگانى است.
وزارت امورخارجه آمریکا

حقیقت نامه

حمایت از حقوق مالکیت معنوی: نگاه اجمالى

دارایى معنوى چیست؟

دارایى معنوى عبارت از اطلاعات ونحوه بیان اصیلى است که ارزش ذاتى خود را از اندیشه هاى آفریننده مى گیرد. همچنین به اطلاعاتى اطلاق مى شود که داراى ارزش بازرگانى است.

حمایت از مالکیت معنوى

اشکال اصلى حقوق مالکیت معنوى عبارتند از حق انحصارى اختراع، حقوق مؤلف، علائم تجارتى، طرح هاى صنعتى و اسرار بازرگانى. قوانینى که حدود و مدت این حقوق را مشخص مى کنند زمینه و اساس حمایت از مالکیت معنوى را فراهم مى آورند.

اما قوانین تنها بخشى از نظام ملى حمایت از مالکیت صنعتى را تشکیل مى دهند. حمایت مؤثر همچنین به نهادهایى که بر این نظام نظارت دارند و وسایلى که براى اجراى قوانین در دسترس هست بستگى پیدا مى کند.

قوانین ملى، توافق هاى بین المللى

حقوق مربوط به مالکیت معنوى که به وسایل قانونى مورد حمایت قرار مى گیرند از طریق قوانین ملى به وجود مى آیند. اما شهروندانى که خواستار حمایت از کارهاى خود در خارج از کشور هستند سبب شده اند تا نیاز به هماهنگى میان ملت ها در جهت حمایت از حقوق معنوى احساس شود.

در نقاطى که چنین حمایتى وجود ندارد یا به طور مؤثر اعمال نمى شود، سرقت مالکیت دارایى معنوى به صورت رونوشت بردارى بدون اجازه از کتاب ها، نرم افزارهاى کامپیوترى، تراشه هاى نیمه هادی؛ یا ضبط دیگر کارها یا آهنگ هاى مشمول حق مالکیت معنوى به صورت یک امر عادى در آمده است. کارجعل که زمانى تنها به علائم تجارى مر بوط به فرآورده هاى مرغوب و شناخته شده محدود مى شد، اینک محصولاتى مانند فرآورده هاى دارویى، کشاورزى و وسایل یدکى هواپیما را نیز شامل شده است.

از میان نخستین پیمان هاى بین المللى ناظر بر حمایت از حقوق مالکیت معنوى باید از "کنوانسیون پاریس براى حمایت از مالکیت صنعتى" و "کنوانسیون برن براى حمایت از کارهاى ادبى و هنرى" نام برد. این دو کنوانسیون که تاریخ تشکیل آن ها به سالهاى دهه 1880 باز مى گردد، تا کنون چندین بار بروز آمده است. نظارت بر اجراى این کنوانسیون ها به عهده سازمان جهانى مالکیت معنوى (WIPO) ، یک ارگان وابسته به سازمان ملل متحد که در سال 1967 تأسیس یافته است، قرار دارد.

تا همین اواخر، هماهنگى در میان کشورها در زمینه حمایت از حقوق مالکیت معنوى در سطح پایینى قرار داشت.

در دهه 1980، با فشار ایالات متحده و دیگر کشورهاى صنعتى حمایت از حقوق مالکیت معنوى در دستور مذاکراتى که از 1993-1986 در ارتباط با "موافقت نامه عمومى تعرفه ها و تجارت" (GATT) در اروگوئه (Uruguay Round)انجام گرفت گنجانیده شد.

موافقت نامه مربوط به جنبه هاى بازرگانى حقوق مالکیت معنوى (TRIPS)

موافقت نامه اى که در مذاکرات اوروگوئه به امضاء رسید زمینه تازه اى ایجاد کرد تا امضاء کنندگان در مورد یک رشته مقررا تى به توافق برسند که بر اساس آن ها حد اقل معیارهایى براى حمایت از حقوق مالکیت معنوى پذیرفته شود و تدابیر محکم ترى در مرزها به منظور متوقف ساختن مبادلات مغایر با این حقوق اتخاذ گردد.

به موجب موافقت نامه مربوط به جنبه هاى بازرگانى حقوق مالکیت معنوى (TRIPS)، دولت هاى عضو موظفند موازین پذیرفته شده بین المللى را به منظور حمایت از حق انحصارى اختراع، علائم تجارتى، حق مؤلف، طرح هاى صنعتى، اسرار بازرگانى، مدارهاى پیوسته و قرائن جغرافیایى در قوانین ملى خود بگنجانند. این موافقت نامه حوزه هاى جدیدى را نیز در بر مى گیرد، مانند فرآورده هاى دارویى که قبلا در بسیارى از کشورها مورد حمایت قرار نداشت.

از اول ژوییه 1995 که موافقت نامه قوت قانونى پیدا کرد به کشورهاى صنعتى یک سال فرصت داده شد تا موجبات اجراى آن رافراهم آورند. کشورهاى درحال رشد و نیز آن دسته از کشورهایى که از اقتصاد برنامه ریزى شده و متمرکز به اقتصاد بازار گرویده بودند بین چهار تا نه سال دیگر، بسته به بخش صنعت?، فرصت داشتند تا وسیله اجراى موافقت نامه را آماده کنند. به کشورهای? که از حداقل رشد برخودارند تا سال 2006 براى انجام این کار فرصت داده شده است.

در مقررات مربوط به نحوه اجراى موافقت نامه، به کاربستن تشریفات اصلاح شده حل اختلافات بین المللى زیر نظارت سازمان تجارت جهانى (WTO) توصیه شده است.

سیاست ایالات متحده

حمایت از حقوق مالکیت معنوى یکى از عناصر اصلى سیاست اقتصادى ایالات متحده را تشکیل مى دهد. در اثراین حمایت با برخوردار شدن افراد و شرکت ها از ثمرات کوشش هاى خلاقه خود موجبات تشویق پژوهش ها و نو آورى هاى فنى و خلاقیت ها فراهم مى شود.

نحوه برداشت ایالات متحده نسبت به تقویت حمایت از حقوق مالکیت معنوى در خارج بر مراتب زیر اشتمال دارد:· تلاش در ارتقاء معیارهاى بین المللى مربوط به حمایت ازمالکیت معنوى از طریق موافقت نامه هاى بین المللى.
· پى گیرى در کار بهبود بخشیدن به حمایت از مالکیت معنوى و ضوابط اجرایى آن در جریان مذاکرات دوجانبه با طرف هاى بازرگانى آمریکا.
· به موجب قوانین آمریکا حمایت ازمالکیت معنوى به صورت یکى از شرایط تعیین کننده برخوردارى از مزایاى اقتصادى در محدوده " نظام عمومى تعرفه هاى ترجیحى در حوزه دریاى کارائیب" در آمده است.
· همچنین در قوانین بازرگانى آمریکا تجدید نظر سالانه در مقررات مربوط به حمایت از حقوق مالکیت معنوى پیش بینى شده و به دولت آمریکا اجازه داده شده است در مورد محافظت غیر مؤثر یا غیرکافى از حقوق مالکیت معنوى از طریق اعمال مجازات اقدام کند.

کار نمایندگى بازرگانى آمریکا (USTR) در ارتباط با مالکیت معنوى

دفتر نمایندگى بازرگانى ایالات متحده
حقیقت نامه

ما در جریان انجام این کار از نزدیک با کنگره در مورد چگونگى منظور داشتن اولویت ها و گزینش سیاست ها در مشورت هستیم. ما قانون بازرگانى داخلی؛ اقدامات و ابتکارات منطقه اى در اروپا، آسیا (APEC)، آمریکاى لاتین (FTAA) و افریقا؛ معیارهاى جارى در نهادهاى موجود، بویژه سازمان تجارت جهانى (WTO) و سازمان جهانى مالکیت معنوى (WIPO) را به کار مى بندیم. هدف ما جلوگیرى ازسرقت دارایى معنوى از طرق قوانین نیرومند و اجراى مؤثر این قوانین در سطح جهانى و نیز حصول اطمینان از این موضوع است که حمایت از مالکیت معنوى با توسعه تکنوژى در آینده همچنان مؤثر باقى بماند. این البته کار پیچیده اى است و سلسله اقداماتى را به شرح زیر شامل مى شود: حمایت مؤثر از اختراعات انجام شده در حوزه دارو سازى، حمایت از کارهایى مانند نرم افزار، موسیقى و سینما که متضمن حق مؤلف است، حمایت ازحسن شهرت علائم تجارتى شرکت هاى ما که کوشش هاى هماهنگى را نه تنها در سطح مقامات بازرگانى بلکه درمیان همه دولت ها اقتضا مى کند. حمایت مؤثر از حقوق مالکیت معنوى مستلزم تشریک مساعى دادگاه ها، ادارات گمرک، دادستانى ها و دستگاه هاى پلیس، تعهد و علاقه مندى مقامات ارشد سیاسى و درک عمومى نسبت به این موضوع است که رونوشت بردارى [غیر مجاز] به منزله دزدى و محروم ساختن وزارتخانه هاى دارایى از تحصیل در آمد است. با وجود این پیچیدگى وقبول این واقعیت که کار هرگز به صورتى بى نقص انجام نپذیرفته، باز هم کوششى که ظرف سالیان متمادى دراین راه به عمل آمده موفقیت آمیز بوده است.

ابزار عمده سیاست ما در این راه همکارى هاى دوجانبه و بین المللى است.

ابتکارات دوجانبه و تجدید نظر سالانه یا ویژه301(Special 301)

در وهله نخست، ما مستقیماً به سراغ کشورهایى مى رویم که در آن ها سرقت [دارایى معنوی] بسیار چشمگیراست و دولت ها در قبال چنین سرقت هایى بردبارى استثنایى نشان مى دهند. از مؤثر ترین ابزارى که در این کوشش مورداستفاده ما قرار دارد تجدید نظر سالانه است که اجازه آن در سال 1988 با تصویب قانون بازرگانى از طرف کنگره صادر شده است. از این تجدید نظر اصطلاحاً با عنوان "ویژه 301" (Special 301) یاد مى شود.

با به کاربستن این ابزار،معیارهاى مربوط به مالکیت معنوى در سرتاسر دنیا بهبود یافته است. انتشار فهرست مربوط به تجدید نظر سالانه (Special 301) به کشورى که موجبات نگرانى ما را فراهم ساخته است هشدار مى دهد. این هشدار به کسانى داده مى شود که در آن کشور سرمایه گذارى مى کنند تا بدانند که ازحقوق مالکیت معنوى آن ها به احتمال زیاد به نحو رضایت بخشى حمایت نخواهد شد. انتشار فهرست غالباً به بهبود اجراى مقررات مربوط به حمایت ازمالکیت معنوى مدد رسانده است. در بسیارى از موارد این اقدام بهبود پایدارى را در وضع موجود به دنبال داشته است. مواردى پیش مى آید که ما باید اختیاراتى را که به ما داده شده براى مجازات گستاخ ترین متخلفین به کار بندیم. دیگر از وسایل مورد استفاده در روابط دوجانبه منظور داشتن مزایاى پیش بینى شده در پیمان هاى تعرفه ترجیحى مانند" نظام عمومى ترجیحى"، "اقدام حوزه کارائیب" Caribbean Basin Initiative و یا "قانون ترجیحات بازرگانى آند" Andean Trade Preference Act است. این برنامه ها معاف ساختن برخى از فرآورده هاى کشورهاى مشمول قرارداد را از تعرفه هاى گمرگى، در صورت بر آورده شدن پاره اى شرایط و از جمله حمایت کافى و مؤثر از حقوق مالکیت معنوى، امکان پذیر مى کند. درعمل به ثبوت رسیده که به کاربستن تهدید ازدست دادن این مزایا در قبال برخى از طرف هاى بازرگانى ما وسیله مؤثرى است.

ابزار دیگرى که ما درمحدوده روابط دوجانبه به کار مى بریم گنجاندن شرط حمایت از حقوق مالکیت معنوى در موافقت نامه هاى علمى و فنى و در پیمان هاى مربوط به سرمایه گذارى هاى دوجانبه است. اما ازمیان ابزار باقى مانده شاید پیشنهاد اعطاى کمک هاى فنى ازهمه مهم تر باشد. ما از منابع قابل توجهى براى کمک به کشورهاى دیگر در تدوین قوانین کار آمد در زمینه حمایت از مالکیت معنوى استفاده مى کنیم: اداره ثبت اختراعات و علائم تجارى و اداره حقوق مؤلف نقش بسیار مهمى در این زمینه به عهده داشته اند. ما همچنین از همکارى اف بى آى FBI، وزارت دادگسترى و خدمات گمرکى براى کمک به اجراى ضوابط مربوط به حمایت از حقوق مالکیت معنوى با وجود محدود بودن امکانات برخورداریم.

ابتکارات بازرگانى منطقه اى و چندجانبه

مذاکرات دوجانبه در کوشش هاى ما به منظور بهبود معیارهاى مربوط به مالکیت معنوى در سطح جهانى داراى اهمیت کانونى است. در هر حال، با گذشت زمان طرف هاى بازرگانى ما تأثیر به کاربستن معیارهاى نیرومند تر درمورد حمایت از مالکیت معنوى را در خاک خود بهتراحساس مى کنند. این بدان معنى است که به کاربستن چنین معیارهایى به ملت ها امکان مى دهد تا صنایع خود را که متکى بر تکنوژى پیشرفته و جنبه هاى هنرى است گسترش دهند و سرمایه گذارى خارجى را به کشور خود جلب کنند.

این اقدامات دستیابى ما را به یک پیشرفت بنیانى با امضاى موافقت نامه اى که در آن جنبه هاى بازرگانى مالکیت معنوى (TRIPS) مورد توجه قرار دارد میسر ساخت. این موافقت نامه در سال 1995 در سازمان تجارت جهانى (WTO) به امضاء رسید و خود یک دستاورد تاریخى بود: حصول این امر مستلزم آن بود که همه اعضاى سازمان بازرگانى جهانى قوانینى در جهت اجراى ضوابط مربوط به حقوق مؤلف، ثبت اختراعات و علائم تجارتى از تصویب بگذرانند. با انجام این کار مکانیسم نیرومندى براى حل اختلافات در جهت حفظ حقوق خودمان در اختیار ما قرار گرفت. به این ترتیب ما یک رشته ضوابط قابل اجرا به وجود آوردیم که نه تنها تابع قوانین بازرگانى خود ما بود بلکه با قواعد و مقررات چند جانبه نیز سازگاى داشت. موافقت نامه مربوط به جنبه هاى بازرگانى مالکیت معنوى (TRIPS) به کشورهاى در حال رشد فرصت داد تا بیشتر شرایط موافقت نامه را تا اول ژانویه 2000 به مورداجرا بگذارند. کشورهایى که رشد آن ها هنوز در یک سطح حداقل قرار دارد مى توانند موجبات اجراى این شرایط را تا سال 2006 فراهم آورند. ما به همه کشورها فشار آورده ایم که به تعهدات خود عمل کنند و تا آنجایى که میسر باشد در این کار تسریع به عمل آورند. در این میان ما با به کاربستن آیین حل اختلافات سازمان تجارت جهانى براى حفظ حقوق خود موفق و پى گیر بوده ایم و نخستین اختلاف خود را با ژاپن در ارتباط با موافقت نامه مربوط به جنبه هاى بازرگانى مالکیت معنوى در سال 1996 حل کردیم.

ما همچنین از توافق هاى منطقه اى براى ارتقاء و گسترش حمایت از مالکیت معنوى استفاده مى کنیم. موافقت نامه بازرگانى آزاد شمال آمریکا (NAFTA) که در حال حاضر بزرگترین و جامع ترین موافقت نامه بازرگانى آزاد در جهان به شمار مى رود مشتمل بر تعهدات صریح و الزام آور نسبت به حمایت از صاحبان حق اختراع، حق مؤلف، علائم تجارتى، اسرار بازرگانى و طرح هاى مدار پیوسته است. در مذاکرات جارى در باره حوزه آزاد تجار? درقاره ها? آمریکا (FTAA) Free Trade Areas of the Americas که قرار است که تا سال 2005 به مرحله نهایى برسد، گفتگوهاى یکى از گروه هاى نه گانه شرکت کننده در این مذاکرات به مالکیت معنوى اختصاص دارد. هدف این گروه آن است که حمایت کافى و مؤثر از حقوق مالکیت معنوى را با منظور داشتن آخرین تحولات مربوط به تکنولوژى در سرتاسر حوزه موافقت نامه تضمین کند. در آن سوى جهان نیز ما به اتفاق طرف هاى خود در حوزه همکارى اقتصادى اقیانوس آرام و آسیا (APEC) Asia Pacific Economic Cooperation براى ارتقاء هدف هاى حمایت از مالکیت معنوى، هماهنگ با برنامه گسترده تر گروه براى گشایش بازار و گسترش عرصه بازرگانى در حال کوشش هستیم.

راه یابى به سازمان تجارت جهانى

مذاکرات ما براى راه یابى بیش از 30 اقتصاد به سازمان تجارت جهانى فرصت عمده اى براى بهبود معیارهاى مربوط به حمایت از مالکیت معنوى درسرتاسر جهان فراهم مى آورد. این اقتصادها 6/1 میلیارد جمعیت را در بر مى گیرند و شامل کشورهایى مى شوند که در آنها صنایع مالکیت معنوى ما طى سالهاى متمادى در معرض سرقت قرار داشته است. در هر موردى ما ورود به سازمان تجارت جهانى را به اجراى کامل موافقت نامه مربوط به جنبه هاى بازرگانى مالکیت معنوى، بدون در نظر گرفتن دوره انتقالى مشروط مى کنیم.

موافقت نامه مربوط به جنبه هاى بازرگانى مالکیت معنوى (TRIPS) در" دستور کار درونى" و دوره ها? آینده مذاکرات سازمان تجارت جهانى

در چهارچوب "دستور کاردرونى" سازمان تجارت جهانى، ما به یک تجدید نظر دقیق در کار شوراى ناظر بر اجراى تعهدات مربوط به موافقت نامه مربوط به جنبه هاى بازرگانى مالکیت معنوى (TRIPS) در کشورهاى درحال رشد مبادرت مى کنیم. با توجه به تعداد قابل توجه کشورهاى در حال رشد که وضعشان باید مورد تجدید نظر قرار گیرد، از هم اکنون به خوبى پیداست که این کار تا پایان سال2001 ادامه پیدا مى کند.

ما نیز مانند دیگر اعضاى سازمان تجارت جهانى بهبود هایى را در موافقت نامه مربوط به جنبه هاى بازرگانى مالکیت معنوى پیش بینى مى کنیم. این موضوع که معیارها و اصول مربوط به در دسترس قرار داشتن، دامنه، کاربرد و اجراى حمایت از حقوق مالکیت معنوى در میان سایر مسائل در دور آینده مذاکرات مورد بررسى قرار گیرد و هماهنگى آن ها با تحولات سریع دنیاى تکنولوژى، از جمله دانش فنى مربوط به اینترنت ودیجیتال، و همچنین کفایت و تأثیر نفوذ آن ها تضمین شود براى ما واجد اهمیت خواهد بود. گذشته از این ما انتظار داریم که اعضاء بعداز برخوردارى از مزایاى این تجربه به اجراى کامل مفاد موافقت نامه گردن نهند. ماعلاقه داریم تا این موضوع را که آیا اعضاء از مزایاى مترتب بر موافقت نامه مربوط به جنبه هاى بازرگانى مالکیت معنوى به طور کامل بهره مند شده اند مورد بررسى قرار دهیم و از این امر اطمینان حاصل کنیم.

حمایت از مالکیت معنوی:
موافقت نامه مربوط به جنبه هاى بازرگانى مالکیت معنوى (TRIPS) در محدوده سازمان تجارت جهانى (WTO)

اداره نمایندگى بازرگانى آمریکا
واشنگتن دى سى

سود حمایت ازمالکیت معنوى عاید چه کسانى خواهد شد؟

سیاست عمومى مربوط به حمایت از مالکیت معنوى بر پایه علاقه مندى به تضمین یک بازار غنى، متنوع، و دارا? به رقابت م? باشد. برخوردارساختن مخترعان، نویسندگان، هنرمندان، اشخاص فعال در حوزه کسب و کارو دیگران از حق مالکیت نسبت به آنچه که مى آفرینند، براى عناصر خلاقه امکان احیاى سرمایه گذارى هایى را که در جریان نوآورى هاى خود انجام داه اند فراهم خواهد آورد و آن ها را به صرف وقت و کوشش براى ارائه کارها، فرآورده ها و خدمات تازه تشویق خواهد کرد. هنگامى که حقوق مالکیت معنوى درسایه حمایت قانون قرار داشته و مقررات مربوط به آن قابل اجرا باشد، کشورها، دولت ها و جوامعى که عناصر خلاقه به آنها تعلق دارند نیز از مزایاى آن بهره مند خواهند شد. به عنوان مثال:· قوانین مربوط به حقوق مؤلف آفرینش طیف متنوعى از کارهاى ادبى، برنامه هاى کامپیوترى، وارائه بیان هایى از فرهنگ ملى را تشویق مى کنند.
· قوانین ثبت انحصارى اختراعات (Patent Laws) کشف و اختراع محصولات و راه کارهاى جدید تر و بهتر و ودیگر شیوه هاى کمک رسانى به جامعه را، در عین تضمین آزادترین طریقه دسترسى عمومى به اطلاعات مربوط به فرآورده ها و شیوه هاى جدید، مورد تشویق قرارمى دهد.
· قوانین مربوط به علائم تجارتى موجبات تشویق تولید و تداوم محصولات و خدمات تازه را به منظورتضمین وفادارى مشتریان فراهم مى آورد.

انتشار اطلاعات (در همه زمینه ها از علمى و آموزشى گرفته تا بازرگانی) تسهیل خواهد شد. اما از آنجا که دزدان، یغماگران و جاعلان نه به تابعیت و ملیت احترام مى گذارند و نه مالیاتى مى پردازند، اجراى حمایت مؤثر از مالکیت حقوق معنوى از اهمیت اساسى برخوداراست.

حمایت قوى و مؤثر ازمالکیت حقوق معنوى نخستین پایه اى است که سنگ بناى یک محیط سرمایه گذارى [سالم] بر آن نهاده مى شود و یک رشته مزایاى بلند مدت اقتصادى تولید مى کند که برخى از نمونه هاى آن از این قرار است:· پدید آوردن انگیزه براى نوآورى و در نتیجه ایجاد محیطى که در آن به نوآورى پاداش داده مى شود.
· تشویق کشف روش هایى براى تولید و توزیع فرآورده هاى موجود با هزینه کمتر.
· دعوت به عرضه محصولات؛ دانش فنى و خدمات جدید، کم خطر و مؤثر.
· ایجاد انگیزه براى بازارهاى داخلى از طریق پذیرش و بهبود محصولات و فن آورى هاى موجود.
· تشویق انتقال دانش فنى.
· کارآفرینى چه درصنایع پایه و چه در صنایع پشتیبان در تمامى سطوح اقتصاد.
· ایجاد نیروى کار باکیفیت بالا تر و با فن آشناتر از طریق آموزش ضمن کار، در ارتباط با انتقال دانش فنى.
· افزایش سرمایه هاى جدید که مى توان آن ها را به منظور توسعه اقتصادى به کار انداخت.
· تحقق پیشرفت هایى که به ارتقاء سطح تکنولو ژى درسرتاسر جهان مدد خواهند رساند.

موافقت نامه مربوط به جنبه هاى بازرگانى مالکیت معنوى (TRIPS) چیست و چه سودى از آن عاید مى شود؟

موافقت نامه سازمان تجارت جهانى درارتباط با جنبه هاى بازرگانى حقوق مالکیت معنوى، (TRIPS) مشروح ترین و جامع ترین موافقت نامه چند جانبه اى است که تاکنون در زمینه مالکیت معنوى مورد مذاکره قرا گرفته است. اهمیت این موافقت نامه در سه لایه اى بودن آن است:· در چهارچوب یک موافقت نامه واحد، حداقلى از معیارهاى لازم را در حمایت ازمهم ترین اشکال مالکیت معنوى - حق مؤلف و تبعات آن (ازجمله برنامه هاى کامپیوترى، پایگاه داده ها، ضبط صدا و فیلم)؛ علائم تجارتى و علائم خدماتی؛ قرائن جغرافیایی؛ طراح? صنعت?؛ حق انحصارى ثبت اختراع؛ ارائه طرح هاى مربوط به مدارهاى پیوسته و اطلاعات فاش نشده به وجود مى آورد.
· معیارهایى در جهت اجراى حمایت نسبت به اشکالى از مالکیت معنوى که مورد اشاره قرارگرفت تعیین مى کند. این کار از طریق گنجانیدن تعهدات مربوط به راه و روش هاى محلى و چاره جویى هاى مربوط به حقوق مالکیت معنوى، مشتمل بر ارائه یک رشته اصول کلى و به کار بستنى براى انواع شیوه هاى حمایت از مالکیت معنوى صورت مى گیرد.
· یک مکانیسم الزام آور و قابل اجرا براى حل اختلافات در ارتباط با نحوه رعایت معیارهاى پذیرفته شده ازطرف اعضاى سازمان تجارت جهانى ارائه مى کند.

موافقت نامه مربوط به جنبه هاى بازرگانى مالکیت معنوی(TRIPS) ، اصول بنیانى سازمان تجارت جهانى را درارتباط با نحوه رفتار با دول کاملة الوداد و همچنین در برخورد با انواع حقوق مورد حمایت در بر مى گیرد و نیز مشتمل بر یک رشته مقررات کلى است که از طریق آن ها تحصیل حق مالکیت معنوى و محافظت از آن بدون نیاز به صرف وقت غیر معقول تضمین مى شود.

نتیجه گیرى

موافقت نامه مربوط به جنبه هاى بازرگانى مالکیت معنوى (TRIPS) ضرورت ارتقاء مؤثر حمایت از حقوق مالکیت معنوى را به رسمیت مى شناسد و وسایلى فراهم مى آورد که تدابیر و راه و روش هاى اتخاذ شده براى این منظور به صورت مانعى بر سر راه جریان بازرگانى در نیایند. موافقت نامه TRIPS با تحقق این منظور و ایجاد یک فضاى تشویق کننده براى رشد اقتصادى و اجتماعى و پیشرفت اعضاى سازمان بازرگانى جهانى در قرن بیست و یکم همچنان مؤثر خواهد بود.

وزارت امورخارجه آمریکا
حقیقت نامه

حمایت از حقوق مالکیت معنوی: فرهنگ اصطلاحات

کنوانسیون برن:
در سال 1886، کنوانسیونى که در شهر برن در سویس براى حمایت ازحق مؤلف امضا شد رسماً اتحادیه حمایت از کارهاى ادبى و هنرى نامیده شد. پیش از تشکیل کنفرانس، سازمان مالکیت معنوى (WIPO) در 1996، کنوانسیون برن در سال هاى 1914، 1928، 1948، 1967 و 1971 مورد تجدید نظر قرار گرفت. کنوانسیون براى کارهاى ترجمه، تولید مجدد، اجرا و اقتباس حقوق اخلاقى تعلق و تمامیت و حقوق مشخص اقتصادى قائل است. ایالات متحده در سال 1989 به کنوانسیون برن پیوست.

حق مؤلف:
مجموعه اى از حقوق است که یک دولت به خالق آثار اصیل ادبى یا هنرى مانند کتاب، مقاله، نقاشى، عکس، تصنیف، آهنگ، ضبط، فیلم سازى و برنامه کامپیوترى اعطا میکند. حقوق مؤلف که داراى یک دامنه بین المللى است براى خالق یک اثر حق تولید دوباره، استخراج، توزیع، اجرا و نمایش قائل است. به موجب کنوانسیون برن، حق مؤلف براى تمامى سالهاى حیات او به اضافه 50 سال[بعد از در گذشت وی] مورد حمایت قرار دارد. در حال حاضر قانون حق مؤلف مبتنى برلایحه قانونى حق مؤلف و اصلاحیه هاى آن است.

نام هاى قلمرو (Domain Names):
نام هاى قلمرو بر نام هایى اطلاق مى شود که شرکت ها براى نشانى تارنما هاى ثبت شده خود در اینترنت بر مى گزینند، مانند نام Forbes درforbes.com URL http//:. اختلافات ناشى از علائم تجارتى هنگامى آغاز مى شود که یک یا بیش از یک شرکت نام قلمرو مشابهى براى خود انتخاب کنند یا شرکتى نام تجارتى یا نام محصولى را که متعلق به شرکت دیگرى است براى URL خود برگزیند.

حق مؤلف در ارتباط با سیستم هاى مدیریت الکترونیکی:
این حق ناظر بر دانش فنى دیجیتال براى کنترل دسترسى به اطلاعات الکترونیک به منظور محافظت از حقوق مالکیت کسانى است که مالکان محتواى آن اطلاعات هستند. انواع حقوق مؤلف در ارتباط با سیستم هاى مدیریت الکترونیکى به وجود آمده است که از آن جمله مى توان به دانش فنى علامت گذارى، مشتمل بر آب نگارى (watermarking)، انگشت نگارى و پنهان سازى داده ها اشاره کرد. از این طریق اطمینان حاصل مى شود که استفاده کننده اجازه قانونى دریافت داشته است. با سیستم هاى کنترل رونوشت بردارى سریال که در وسایل ضبط کننده دیجیتال گنجانده شده این موضوع که آیا نوارصوتى دیجیتال ازنظر حق مؤلف مورد حمایت قرار دارد مشخص و سیاست هاى جدید در زمینه بازاریابى و توزیع پایه گذارى مى شود.

استفاده منصفانه:
شرط استفاده منصفانه که در قانون حق مؤلف ایالات متحده مصوب 1976 گنجانده شده و به طور مکرر توسط پژوهشگران وکتابداران مورداستفاده قرار مى گیرد، استفاده کوتاه مدت از آثار علمى و هنرى مشمول حمایت از حق مؤلف را براى تکمیل یک تفسیر شفاهى یا کتبى مصور، نقد ادبى یا مطلب درسى اجازه مى دهد. براى تعیین این که آیا استفاده به طور منصفانه صورت گرفته است چهار معیار را مى توان مورد توجه قرار داد: 1) آیا قصد و ماهیت استفاده بازرگانى است یا نه؛ 2) مطلبى که ازنظر حق مؤلف تحت حمایت قرار دارد داراى چگونه ماهیتى است؛ 3) مقدار کلى بهره گیرى که از اثر به عمل مى آید؛ و 4) تأثیر این بهره گیرى در بازارى که به طور بالقوه براى مطلب مورد استفاده وجود دارد، به این معنى که آیا این بهره گیرى صاحب اثر را از فروش اثر خود محروم مى کند یا نه.

دارایى معنوی:
به اندیشه هاى خلاقه و جلوه هایى از تفکرانسانى که ارزش بازرگانى داشته و مشمول حمایت قانونى ناشى از حق مالکیت باشد اطلاق مى گردد. راهکارهاى عمده حقوقى براى حمایت از حقوق مالکیت معنوى عبارتند از حق مؤلف، حق انحصارى اختراع، و علائم تجارتى. به رسمیت شناختن مالکیت معنوى به صاحبان دارایى معنوى امکان مى دهد که استفاده کنندگان دارایى خود را برگزینند، ازاین دارایى بهره مند شوند و آن را از استفاده غیر مجاز حفظ کنند.

کنفرانس سازمان جهانى مالکیت معنوى (WIPO)
در سال 1996، کنفرانس 18 روزه سازمان جهانى مالکیت معنوى در سطح مقامات بلندپایه بر گزار شد و هدف آن تجدید نظر در کنوانسیون برن بود. نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس به تهیه پیش نویس دو عهدنامه توفیق یافتند. یکى از آن دو عهدنامه کنفرانس سازمان جهانى مالکیت معنوى در ارتباط با کارهاى ادبى و هنرى و نرم افزار کامپیوترى و دیگرى عهدنامه مربوط به اجرا ها و فونو گرام ها بود که با ضبط موسیقى ارتباط پیدا مى کند. هر یک از این دو عهدنامه در صورت تصویب نهایى و اجرا توسط کشورهاى عضو، صاحبان حق تألیف را براى توزیع اثر خود به صورت دیجیتال مورد حمایت قرارمى دهد. عهدنامه مربوط به اجراها و فونوگرام ها نخستین موافقت نامه اى است که درسطح جهانى از حقوق هنرمندان ضبط کننده و تهیه کنندگان در برابر سرقت آثار دیجیتالى که به وجود آورده اند حمایت میکند.

ثبت انحصارى اختراع:
عبارت از پروانه اى است که توسط دولتى به یک مخترع داده مى شود و به موجب آن دیگران از ساختن، استفاده یا فروش اختراع مورد ادعا درمدت اعتبار پروانه ممنوعند. به موجب موافقت نامه مربوط به جنبه هاى بازرگانى حقوق مالکیت معنوى، مدت اعتبار تقاضا نامه هاى ثبت اختراع که بعد از 7 ژوئن 1995 تنظیم شده باشند 20سال بعد از تاریخ ثبت هر تقاضانامه است. براى برخوردارى از حمایتى که براى حق اختراع منظور شده است، اختراع باید از نظر موضوع واجد شرایط ثبت شناخته شده باشد (موضوع ثبت یک روش کار، یک ماشین، یک مقاله، یا یک مصنوع باشد)، داراى اصالت و تازگى باشد، از جمله چیزهاى بدیهى نباشد و کاربرد رفاهى داشته باشد. قانونى که در حال حاضر در آمریکا بر این موضوع حاکم است بر قانون ثبت اختراعات سال 1952پاریس مبتنى است. آمریکا، به عنوان یکى از امضاء کنندگان کنوانسیون 1883 پاریس در ارتباط با حمایت از مالکیت صنعتى، از نخستین اعضاى عهدنامه مربوط به سازمان بین المللى ثبت انحصارى اختراعات به شمار مى رود. این عهدنامه به نام اتحادیه پاریس شهرت دارد.

عهدنامه همکارى در ثبت اختراعات:
به عهدنامه چندجانبه اى اطلاق مى شود که میان بیش از50 کشور به امضاء رسید و هدف از آن این بود که جریان ثبت اختراع براى مخترعانى که مى خواهند اختراع واحدى را در بیش از یک کشور به ثبت برسانند تسهیل شود. این عهدنامه، که اجراى آن تحت نظارت سازمان جهانى مالکیت معنوى اجرا مى شود و از سال 1978 قوت قانونى پیداکرده است، به مخترع امکان مى دهد که افزوده بر تقاضاى ثبتى که به یکى از کشورهاى امضاء کننده عهدنامه داده است یک تقاضانامه واحد بین اللملى ثبت نیز تنظیم کند.

حقوق مرتبط:
این حقوق که از آن با عنوان حقوق همسایگى نیز یاد مى شود و در آمریکا زیر چتر حق مؤلف قرار دارد همان حقوق انحصارى است که براى نقش آفرینان و تهیه کنندگان ضبط یک آهنگ یا اثر سمعى بصرى منظور مى گردد.

علامت تجارتی:
عبارت از نام یا نمادى است که با ثبت قانونى مورد حمایت قرارمى گیرد و کالا یا خدمات ارائه شده توسط یک سازنده یا بازرگان را از دیگر کالا ها و خدمات مشخص و ممتاز مى کند. نشان ها، نام شرکت ها، نام هاى معروف بازرگانى و بسته بندى آن نیز تحت حمایت مقررات مربوط به علامت تجارتى قراردارد. مالکان یک علامت تجارتى مى توانند دیگران را از استفاده از همان علامت یاعلامتى که به طور مشتبه کننده اى شبیه آن باشد بازدارند ولى نمى تواننداز ساختن یا فروش همان کالا تحت نام تجارتى دیگرى که جاى هیچگونه ابهامى در آن باقى نباشد ممانعت به عمل آورند. قانون کنونى آمریکا متکى بر لایحه " لنم" (Lanham) مصوب 1946 است. این لایحه همچنین تعهدات ناشى از علائم بازرگانى آمریکا را در محدوده کنوانسیون پاریس قرار مى دهد.

عهدنامه علامت تجارتی:
به عهدنامه اى اطلاق مى شود که اقدامات و تشریفات مورد نیاز را براى تشکیل پرونده، ثبت و تجدید علائم تجارتى هماهنگ و تسهیل مى کند و براى علائم خدماتى نیز همان وضعیت حقوقى را قائل است که براى علائم تجارتى. این عهدنامه که در سال 1994طى کنفرانس سازمان جهانى مالکیت معنوى در ژنو پذیرفته شد اکنون داراى قوت اجرایى است. دولت آمریکا هنوز قانون مربوط به عهدنامه علامت تجارتى را مورد تصویب نهایى قرار نداده است.

موافقت نامه مربوط به جنبه هاى بازرگانى حقوق مالکیت معنوى (TRIPS)
منظور از این موافقت نامه مقررات بین المللى است که بر جنبه هاى بازرگانى حقوق مالکیت معنوی(TRIPS) حاکم است. این مقررات در دسامبر 1993 در مذاکرات اوروگوئه مربوط به موافقت نامه عمومى تعرفه ها و تجارت (GATT) تدوین گردید. همه امضاء کنندگان این موافقتنامه توافق کردند که قوانین ملى خود را به منظور تأیید موازین بین الملى درارتباط با حمایت از حق ثبت انحصارى اختراعات، علائم تجارتى، حقوق مؤلف، طرح هاى صنعتى واسرار بازرگانى بازنویسى کنند. موافقت نامه مربوط به جنبه هاى بازرگانى حقوق مالکیت معنوى همچنین حمایت را به حوزه هایى از تکنولوژى مانند فرآورده هاى دارویى و نرم افزار کامپیوترى، که در گذشته در بسیارى از کشورها در معرض هیچ حمایتى قرار نداشت، تسرى داد. جدول زمان بندى عمومى به منظور اجراى این موافقت نامه که از اول ژوئن 1995 قوت اجرایى پیدا کرده است براى کشورهاى صنعتى یک سال، براى کشورهاى در حال رشد و کشورهایى که در حال انتقال از اقتصادهاى متمرکز برنامه ریزى شده به اقتصاد بازار هستند 5 سال و براى کشورهایى که از حداقل رشد برخوردارند 10 سال است.

سازمان جهانى مالکیت معنوى (WIPO):
سازمان جهانى مالکیت معنوى یک سازمان اختصاصى وابسته به سازمان ملل متحد است که در سال 1967 تأسیس یافته است و مرکز آن در ژنو قرار دارد. این سازمان به منظور ارتقاء همکارى در زمنیه حمایت از مالکیت معنوى ایجاد شده است. سازمان جهانى مالکیت معنوى بر" اتحادیه هاى" مختلفى مانند اتحادیه پاریس، اتحادیه برن و سایر سازمان هایى که بر اساس پیمان هاى بین المللى بنیان یافته اند نظارت مى کند. این سازمان همچنین به تدوین قوانینى براى استفاده در کشورهاى در حال رشد مبادرت مى کند. تا کنون بیش از 160 کشور به عضویت سازمان جهانى مالکیت معنوى در آمده اند.
منبع:
 سایت دادستانی