سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مباحث مربوط به « حضانت »

مباحث مربوط به :« حضانت »
براساس اصول 21 و 156 قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حضانت ، حمایت کند و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود. 
 
مفهوم حضانت :
حضانت واژه عربی است که به معنای حفظ کردن، درکنار گرفتن، پرورش دادن و به سینه چسباندن است در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارایه نشده و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره شده و البته تعریف حضانت به عرف و رویه قضایی واگذار شده است . دادگاه صالح :
به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب مرداد 1376 و نیز ماده 4 لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381 و همچنین بند ب ماده 4 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب بهمن 1380 حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده است. 
 
ترتیب رسیدگی :
دادگاه در کلیه مواردی که مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین نماید و به موجب قانون مدنی نگهداری طفل تا دو سالگی و دختر تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زمانی که نگهداری طفل به او سپرده شده مجنون شده و یا ازدواج نماید حق حضانت از او سلب می شود. 
هیچ یک از ابوین حق ندارند از حضانت طفلی که به آنها سپرده شده خودداری کنند و در صورت امتناع از سوی دادگاه ملزم می شوند و چنانچه الزام موثر نباشد هزینه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدری و سپس از مادر اخذ خواهد شد . 
 
 
شرایط تغییر حضانت :
چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رییس حوزه قضایی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند . 
مواردی که می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد :
1 – اعتیاد زیان آور به الکل – مواد مخدر – قمار . 
2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء . 
3 – ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی . 
4 – سوء استفاده از طفل یا احیار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشا – تکدی گری، قاچاق. 
5 – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف . 
حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده: 
حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری که متصل به زمان صغر باشد) که پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت کرده باشد با مادر آنان است مگر آنکه نبود صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد. 
تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه حضانت او نمی شود. 
 
ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه :
چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید، دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می کند . 
 
حق ملاقات :
در صورتی که به علت طلاق و یا هر علت دیگری ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند دادگاه برای هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین و تعیین جزییات این ملاقات با دادگاه خانواده است.
 
نگهداری و تربیت اطفال :
پدر و مادر در حد توان باید در تربیت کودکان خود بکوشند و در اجرای این امر حق تنبیه کودک خود را در حد متعارف دارند . 
 
 
مواد قانونی :
مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی 
قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 . 
 
 
نظریات اداره حقوقی در خصوص حق حضانت :
 
سوال : آیا پدر می تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط کند؟ 
 
نظریه مشورتی شماره 1347 – 4/1/61 اداره حقوقی: به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت برای ابوین هم حق است و هم تکلیف و تکلیف قابل اسقاط یا مصالحه نیست چون حقوقی که مقنن و شارع تعیین کرده جنبه امری دارد قابل اسقاط نیست . 
 
سوال : آیا پدر می تواند از ملاقات مادر فاسد الاخلاق با فرزندش جلوگیری کند؟ 
 
نظریه مشورتی شماره 444/7 – 10/9/62 اداره حقوقی : به موجب ماده 1174 قانون مدنی حق ملاقات طفل را برای هر یک از ابوین شناخته بنابراین حق ملاقات را نمی توان از مادر فاسد الاخلاق دریغ نمود ولکن می‌توان این ملاقات را در یک محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار کرد. 
 
سوال: آیا مادر به استناد حکم دادگاه دائر بر حق حضانت می تواند برای طفل خودگذرنامه اخذ کند؟ 
 
نظریه مشورتی شماره 2438/7 – 29/7/59 اداره حقوقی : اخذ شناسنامه برای اشخاص کمتر از 18 سال با ولی یا قیم آنان است و حکم حضانت تاثیری در قضیه ندارد. 
____________________________________
 
در خاتمه دو نمونه از درخواست حکم حضانت فرزند ضمیمه است :
 
درخواست صدور حکم حضانت فرزند برای پدر :
 
خواهان : 
خوانده : 
خواسته : 
دلایل : 
 
ریاست محترم دادگاههای عمومی 
احتراما بر آن مقام محترم نظر به اینکه اینجانب با خوانده طبق سند نکاحیه شماره …… در تاریخ ……. ازدواج نموده و دارای ……….فرزند ….. بنام (پسر/دختر) هستیم و از طرفی با توجه به اختلافات و عدم تفاهم به موجب دادنامه شماره ……….از یکدیگر طلاق گرفتیم و جداگانه زندگی می کنیم حال به استناد ماده 1169 قانون مدنی حضانت فرزند به اینجانب تعلق دارد ولی همسرم از زمان جدایی بدون دلیل از استرداد طفل به بنده امتناع می نماید لهذا صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد فرزند و صدور حکم حضانت آنان با احتساب خسارات قانون مورد استدعاست . 
 
با تشکر – امضا خواهان 
________________
 
درخواست صدور حکم حضانت فرزند برای مادر :
 
خواهان : خانم …………………. 
خوانده : آقای …………………. 
خواسته : تحویل فرزند به اینجانب و صدور حکم حضانت طفل . 
دلایل : ……………………. 
 
ریاست محترم دادگاههای عمومی 
احتراما به موجب سند رسمی ازدواج شماره …………..دفتر خانه شماره ……………با آقای ……….. خوانده دعوی ازدواج نموده و در طول مدت ……………… سال زندگی مشترک صاحب …………… فرزند بنامهای ……………..و ……………….. (…………. ساله …………..یکساله) شده ایم اکنون که علت (وجود اختلافات شدید و عدم تفاهم جداگانه زندگی می کنیم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگی می کنیم) حال آنکه با توجه به ماده 1169 ق.م حضانت فرزند ذکور تا دو سالگی و فرزند اناث تا 7 سالگی با مادر است و خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانبه تحویل دهد . 
با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم بر تحویل فرزند یا فرزندان و حضانت آنان را دارم . 
 
امضا خواهان