سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نگهداری طفل

نگهداری طفل

نوشته ای كه ذیلا درج میشود از روزنامه تایمز 1971 و 1972 نقل شده كه وسیله آقای دكتر پور سرتیپ ترجمه شده است.

پرونده كلاسه ب علیه ب (B.V.B) :

طرفین این پرونده در سال 1967 با یكدیگر ازدواج كردند و صاحب دختری شدند.


زندگی مشترك آنها بهم خورد و زوجه در ژوئیه 1971 خانه را ترك كرد و دختر را كه در آنوقت سه ساله بود نزد پدر گذاشت و با آقای ن كه در آن حوالی بسر میبرد بزندگی پرداخت. در سپتامبر 1971 مشارالیها با این مرد به نقطه دیگری از كشور رفت و مدت سه ماه زوج از محل جدید زندگی او بی خبر ماند. در این فاصله شوهر نزد والدین خود رفت كه مادرش از دختر نگهداری كند و مادر او تا ژوئیه 1972 از بچه بنحو رضایت آمیزی نگهداری كرد در این ماه شوهر دختر خود را برداشت و بخانه جدیدی نل مكان كرد و با خانم ن زندگی مشتركی تشكیل داد و خانم ن نیز از دختر او بنحو احسن مواظبت بعمل آورد.

در این احوال در تعقیب دادخواست مادر دادگاه قراری صادر كرد كه دختر بچه باید با مادرش زندگی كند و پدر از این قرار پژوهش خواست.

دادگاه استیناف لندن در 28 نوامبر 1972 پژوهش را پذیرفت و اشعار داشت كه وجهاً من الوجوه معقول و پسندیده نیست بچه ای را از محلی كه تمام زندگیش را در آن گذرانیده و از منالوجوه معقول و پسندیده نیست بچه ای را از محلی كه تمام زندگیش را در آن گذرانیده و از ژوئیه 1971 تا كنون در غیاب مادر در آن محیط بسر برده جدا كرد. این طفل در جوار پدر از زندگی مطمئنی برخوردار بوده و در آغوش گرم پدر و مار بزرگش زیسته است. و اما این بچه را نباید از معاشرت با مادر ممنوع ساخت و برای فواصل معین میتوان اجازه داد كه با مادر خود در آمیزد بنحوی كه مادر بتواند بگاه فرزند خود را ملاقات كند ولی بهر حال نگهداری این طفل با ت.جه باوضاع و حوال موجود در پرونده قطعاً با پدر خواهد بود.

منبع:سایت دادستانی

http://www.dadsetani.ir/SubjectView/tabid/86/Code/963/Default.aspx