سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اموالی كه به جای مهریه توقیف می‌شود


نگاه كارشناس
اموالی كه به جای مهریه توقیف می‌شود
قاضی محمدرضا اصلانی*
در بیان اسباب تملك، ماده 140 قانون مدنی صراحت دارد: تملك حاصل می‌شود:
1- به احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه.
2- به وسیله عقود و تعهدات
3- به وسیله اخذ به شفعه
4- به ارث.
عقد نكاح نیز یكی از اسباب تملك است و به محض جاری شدن صیغه عقد، زن مالك مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن نماید. البته هر چیزی كه مالكیت داشته و قابل تملك نیز باشد را می‌توان مهر قرار داد. در توضیح این مطلب ذكر 2 نكته ضروری به نظر می‌رسد. نخست آن كه اموال بر دو قسم منقول و غیرمنقول است و اراضی از مصادیق بارز مال غیرمنقول می‌باشد.
دیگر آن كه در صحت و درستی مهر، قدرت و توانایی زن برتصرف و به مالكیت درآوردن موضوع مهر شرط نیست. زیرا ممكن است مهر مال منقولی باشد كه زن قادر به تصرف و به مالكیت درآوردن آن نباشد اما دیگری این توانایی را دارا باشد. مانند ماهی‌های موجود در یك استخر.
مطابق ماده 1087 قانون مدنی، «اگر در نكاح دایم مهر ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین كنند...»
مفهوم این ماده لزوم تعیین مهر در نكاح غیردایم است و این كه برخلاف نكاح دائم در نكاح موقت مهر از اركان عقد می‌باشد. بنابراین در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است. (1095 قانون مدنی)
پیرامون مطالبه مهریه نیز لازم است گفته شود كه چك و سفته به محض فرارسیدن سررسید قابل وصول می‌شوند و حواله از تاریخ صدور این قابلیت را دارد.
بنابراین چنانچه برخلاف عرف معمول در عقد نكاح دایم مهریه حال باشد، از زمان انعقاد عقد، ذمه زوج در برابر آن مشغول خواهد بود. در نتیجه از همان تاریخ در صورتی كه اموال و دارایی‌های خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دیگری منتقل كند، فرار از دین تحقق یافته است.
اما هرگاه مهریه حال نباشد، حلول آن منوط به مطالبه خواهد بود. آن گونه كه در سند نكاحیه نیز لفظ عندالمطالبه درج و شرط می‌گردد. در این فرض به محض مطالبه مهریه به طور معمول با طرح دعوی و ارائه دادخواست صورت می‌گیرد، فرار از دین موضوعیت خواهد داشت؛ چنانچه زوج از آن زمان به بعد اموال خود را منتقل نماید.
بدیهی است، زن در مقام تصرف مهریه می‌تواند به توقیف و تامین خواسته از دارایی‌های شوهرش اقدام نماید. ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این موضوع مربوط است.
با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت، اموال منقول و غیرمنقول زوج در قبال مهریه قابل مطالبه و توقیف خواهد بود و موضوع این بحث یعنی منفعت گور پیش خریده شده نیز منعی برای توقیف ندارد.
* رئیس شعبه 45 محاكم تجدیدنظر استان تهران
منبع:
http://www.iran-newspaper.com/1391/11/11/Iran/5287/Page/16/Index.htm#