سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی مساله طلاق در اسلام و موارد تطبیقی آن

 بررسی مساله طلاق در اسلام و موارد تطبیقی آن

مجید وزیری
استاد راهنما: عبدالکریم عبداللهی نژاد

چکیده: این رساله حاوی سه باب و هر باب مشتمل بر چند فصل است . باب اول در مورد تاریخچه طلاق و دارای دو فصل است : فصل اول به تاریخچه طلاق در جوامع قدیم و فصل دوم به تاریخچه طلاق در ادیان پرداخته است . باب دوم تحت عنوان طلاق در اسلام و مشتمل بر هفت فصل اسست . در فصل اول از مباحثی چون نظر اسلام پیرامون طلاق، تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق، علل و انگیزه‌های طلاق، آمار طلاق و مشکلات ناشی از طلاق، سخن به میان آمده است . در فصل دوم به شرایط صحت طلاق شامل شرایط مطلق، شرایط مطلقه، صیغه طلاق و اشهاد پرداخته‌ایم و از آنجا که از نظر حقوقی، ارجاع به داوری و اجازه دادگاه برای طلاق لازم می‌باشند اجازه دادگاه را به عنوان یک فرع در انتهای فصل و مساله حکمیت (داوری) را به دنبال همین فصل در فصل سوم مطرح کرده‌ایم. فصل چهارم به موحبات طلاق پرداخته است و در سه مبحث ارائه شده است : اراده مرد در طلاق، موجبات طلاق به درخواست زن، و توافق زوجین برای طلاق. در فصل پنجم اقسام طلاق مطرح شده است و در مورد طلاق بائن و انواع آن، طلاق سه‌گانه و محلل، طلاق مرتبه نهم، طلاق خلع و مبارات و طلاق رجعی بحث شده است . فصل ششم به آثار طلاق اختصاص دارد: آثار طلاق نسبت به زوجین که در آن عده، انواع و احکام آن مورد بررسی قرار گرفته است . آثار طلاق نسبت به شخص ثالث ، و آثار طلاق نسبت به کودکان که در برگیرنده بحث حضانت می‌باشد. در فصل هفتم از ضهار، ایلاء و لعان بحث کرده‌ایم. باب سوم تحت عنوان طلاق در دیگر کشورها در پنج فصل به بررسی مساله طلاق در کشورهای فرانسه، ایتالیا، انگلیس ، ایالان متحده امریکا، شوروی سابق، چین و کوبا می‌پردازد
کلمه های کلیدی:
• اسلام
• طلاق
• بررسی تطبیقی

پیوست(ها):

منابع:
 
 
منبع:http://www.ensani.ir/fa/content/150080/default.aspx