سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

استفاده و تجاهر به استفاده از مشروبات الکلي از منظر قانون


خوردن مسکر موجب حد است اعم از آنکه کم باشد يا زياد، مست کنديا نکند، خالص يا مخلوط باشد به حدي که آن را از مسکر بودن خارج نکند (ماده165 قانون مجازات اسلامي)

هر گاه کسي بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گر چه نداند که خوردن آن موجب حد مي شود (تبصره 2 ماده166 قانون مجازات اسلامي)

هر گاه کسي مضطر شود که براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد(ماده 167 قانون مجازات اسلامي)

هر گاه کسي دوبار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد مي شود(ماده 168 قانون مجازات اسلامي)

حد شرب مسکر براي مرد و يا زن 80 تازيانه است (ماده 174قانون مجازات اسلامي)

هر کس مشروبات الکلي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به 3 ماه تا 6 ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم ميشود (ماده702 قانون مجازات اسلامي)

هر کس مشروبات الکلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به 3 ماه تا يک سال حبس و تا هفتادوچهار ضربه شلاق و از يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يک و يا دو مورد از آنها محکوم مي شود (ماده703 قانون مجازات اسلامي)

_____________________________

قماربازي :

قماربازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتکبين آن به يک تا شش ماه حبس و يا تاهفتادوچهار( 74 )ضربه شلاق محکوم ميشوند و در صورت تجاهر به قمار بازي به هر دو نوع مجازات محکوم مي گردند(ماده705 قانون مجازات اسلامي)

هر کس آلات و وسايل مخصوص به قمار بازي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به يک تا سه ماه حبس يا تا 500هزار تا 1500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي شود(ماده 706 قانون مجازات اسلامي)

هر کس قمارخانه داير کند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به 6 ماه تا 2 سال حبس و يا از 3ميليون تا12 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم ميشود(ماده708 قانون مجازات اسلامي)
به نقل از:http://www.alqaza.com/