سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسي صحنه جرم، گامي مؤثر در جهت عدالت کيفري

کارشناسان معتقدند از حساس‌ترين و مهم‌ترين راهکارهاي عدالت کيفري و بسط و گسترش و تعميق آن در جامعه به موضوع صحنه جرم، مديريت صحنه جرم، مسئوليت ارگان‌هاي مربوط و همکاري و هماهنگي آنان، به‌ويژه بين نيروي انتظامي و ساير عوامل، ابزار و ادوات و تجهيزات مورد نياز و آزمايشگاه‌هاي فني و کارشناسي زبده در رده‌هاي مختلف بررسي، تحقيق و تجزيه، نتيجه‌گيري و پيگيري و دقت‌هاي لازم تا دسترسي به نتيجه قابل قبول و مطلوب است که همگي اينها نقش بررسي صحنه جرم را در تحقق عدالت پررنگ مي‌کند.  ‌

آنان بر اين باورند که اگر بررسي صحنه جرم به خوبي انجام شود، احتمال آن‌که پرونده تحت بررسي، از طريق شبيه‌سازي و بازسازي وقايع و نيز تفسير اطلاعات و داده‌هاي در دسترس حل و فصل شود، قوت بيشتري خواهد يافت.

کارشناسان بر اين عقيده‌اند که نقش آفريني، رصد، کالبدشکافي، حلاجي و شناسايي مختصات صحنه جرم گام مؤثر و تعيين‌کننده‌اي در تحقق عدالت کيفري به شمار مي‌آيد.  ‌

کارشناسان آموزش ديده  ‌

آيت الله قربانعلي دري نجف آبادي،  دادستان کل کشور در اين باره مي‌گويد : بررسي صحنه جرم اگر توسط کارشناسان آموزش ديده و با تجربه انجام شود و با بهره‌گيري از روش‌هاي علمي و به کارگيري تجهيزات پيشرفته همراه باشد، به کشف واقعيت کمک زيادي مي‌کند.  ‌

 ‌وي تصريح مي‌کند: شناخت ناهنجاري‌ها و جرايمي که موجد مجازات کيفر است و شناخت مجازات‌ها و برقراري رابطه عادله بين جرم و مجازات وظيفه بسيار سنگيني است که برعهده حاکمان و قضات گذارده شده تا جلوي تخلفات و نابهنجاري‌ها گرفته و هنجارشکنان فــــرصـــت تـــأســـي، تــجـــاوز، زورگـــويـــي وعدالت‌گريزي را نيابند.

دري نـــجــــــف آبــــــادي بــــــا برشمردن برخي از ابعاد بررسي صحنه جرم که به تحقق عــدالــت کـيـفــري مـــي‌انــجـــامـــد، خـاطـرنـشان کرد: مختصات صـحـنـه جـرم در پـيـشـگـيـري از وقـوع جـرم و آسيب‌هاي اجـتماعي، کاهش زمان دادرسي، تحقق عدالت اجتماعي، تسهيل عدالت کيفري، کشف دقيق جرم و جمع آوري اسناد و مـدارک مـربـوط، بـررسي کامل صحنه جرم و جلوگيري از عمليات امحاي آثار مجرمانه يا تغيير صحنه، آرامش اجتماعي و اعتماد عمومي، تسريع در فصل خصومت و مجازات مجرمان، عامل بازدارنده در ارتکاب جرايم مشابه، برقراري نظم و امنيت، اصلاح مجرمان و تأمين حقوق اشخاص مؤثر و مفيد است.  ‌

وي اظهارمي‌کند : مسئوليت دادستاني و دادسرا بسيار گسترده و حايز اهميت بوده و داراي ابعاد گوناگون و فراگير است. اين مرجع، نقش محوري و کليدي در برقراري عدالت کيفري و تأميني و بازدارندگي و اصلاح مجرمان، عدالت قضايي و سلامت جامعه و رعايت اصول اخلاقي و معنوي و رعايت موازين عادلانه و تاثيرگذار و ثمربخش ايفا مي‌کند و هرگونه غفلت در اين رابطه خسارات جبران ناپذيري براي جامعه خواهد داشت.  ‌

مستند سازي صحنه جرم

 ‌رئـيـس سـازمان پزشکي قانوني کشور نيز معتقداست: مستندسازي و پردازش صحنه جرم اولين و حساس‌ترين مرحله از يک تحقيقات جنايي است.  ‌

 ‌دکتر محمدحسن عابدي با بيان اين‌که صحنه جرم براي هر پرونده تنها يک بار به صورت واقعي اتفاق مي‌افتد، مي‌گويد: بنابراين، اين فرصت منحصر به فردي است که با مديريت مناسب و بهره‌گيري سريع و صحيح از کارشناسان، متخصصان و تجهيزات نوين مي‌توان بسياري از اطلاعات و داده‌هايي که در تعيين تکليف پرونده مؤثر باشد، از آن استقبال کرد.

وي اضافه مي‌کند: بي‌توجهي به ارزش و اهميت مدارک و اطلاعات موجود در صحنه جرم ممکن است سبب انحراف در تشخيص و مسير پرونده شود.

رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور با اشاره به اين‌که مستندسازي و پردازش صحنه جرم اولين و حساس‌ترين مرحله از يک تحقيقات جنايي است، تصريح مي‌کند : بررسي و تحقيقات صحنه جرم فرآيندي سازمان‌دهي شده، گروهي، مرتب و منطقي‌اي است که نه فقط به آموزش کافي تخصصي و پويا نيازمند است؛ بلکه بايد با تجزيه و تجهيزات مدرن همراه شود که حاصل آن سرنوشت پرونده را به صورت علمي، دقيق و سريع رقم مي‌زند.

عابدي با اعلام اين‌که طي 2 قرن اخير با پيشرفت علوم و تکنولوژي بررسي صحنه جرم بيشتر مورد توجه قرار گرفته و علوم جنايي و قضايي گسترش قابل توجهي پيدا کرده است، مي‌افزايد: پزشکي قانوني نيز به عنوان يکي از 3 گروه مرتبط با صحنه جرم امروزه با بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي روز در شـاخـه‌هـاي عـلـوم پــزشـکـي قـانـونـي از جـمـلـه سـم شناسي، سلولوژي، ژنتيک، تروماتولوژي، آسيب شناسي، زيست شناسي و ساير علوم در بررسي و آناليز آثار و نمونه‌هاي بيولوژيک موجود در صحنه جرم و حصول و نتيجه بر پرونده‌هاي مرتبط به عنوان بازوي کارشناسي توانمند در سيستم‌هاي قضايي و پرونده‌هاي جنايي ايفاي نقش مي‌کند.

رئيس سازمان پزشکي قانوني بـا بـيـان اين‌که بررسي صحنه جرم و مرگ‌هاي مشکوک در ايران يک موضوع جديد نيست، مي‌گويد: اين در حالي است که در دهه‌هاي اخير به شکل علمي و جديد اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

وي ادامه داد: در کشور ما بخش‌هاي مرتبط با تيم بررسي صحنه جرم به صورت مجزا و در سازمان‌ها و مـجـموعه‌هاي مختلف هستند که با اعلام حدوث جرم کارشناسان در قالب يک تيم در صحنه جرم حاضر مي‌شوند.

عابدي خاطر نشان مي‌کند: هر چند خوشبختانه اين روند طي سال‌هاي اخير از نظم و هماهنگي مطلوب‌تري برخوردار شده است؛ اما لزوم همکاري بيشتر جهت جلوگيري از تداخل عمل و از دست دادن مستندات و شواهد در صحنه ارتباط مداوم کارشناسان براي تبادل اطلاعات، مديريت يکپارچه، جمع بندي يافته‌ها و اخذ تصميم نهايي بيش از پيش احساس مي‌شود.

رئـيـس سـازمـان پـزشـکـي قانوني کـشور مي‌گويد: مهم‌ترين نقش کارشناسان آزمايشگاهي در صـحـنـــــــــــــه جــــــــــــرم انــــــجــــــــــــام نـمونه‌برداري صحيح از نمونه‌هاي موجود در صحنه اعم از نمونه‌هاي بيولوژيک و غيربيولوژيک است.

وي اضافه کرد: وظايف پزشکان قانوني در کشورهاي مختلف دنيا در بررسي صحنه جرم به گونه‌اي تعريف شده که بررسي يافته‌ها و شواهد بيولوژيک موجود در صحنه معاينه جسد يا قرباني و امثال آن و تفسير يافته‌ها از جمله وظايف اصلي اين گروه به شمار مي‌رود.

صحنه جرم سرچشمه حقايق

رئيس پزشکي قانوني کشورهاي اسلامي مي‌گويد: فقر دانش و علوم نوين در بررسي صحنه جرم باعث مي‌شود، مجرمان به جزاي اعمال مجرمانه خود نرسيده و بي‌تعقيب بمانند.

 ‌دکـتـر شـهـاب‌الـديـن صـدر مي‌افزايد: صحنه جرم سرچشمه حقايق درخصوص اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است و با اتکا به اين سرچشمه مي‌توان عدالت و امنيت را در کشور گسترش داد.  ‌

وي با اشاره به اين مطلب که 3 شاخص امنيت، عدالت و طبابت با يکديگر درآميخته شده‌اند و در سر هر صحنه جرم حـاضـر مـي‌شـونـد،  تـصـريـح مـي‌کـنـد: قـاضـي بـه عـنـوان برقرارکننده عدالت، پليس به عنوان ضابط اجراي عدالت و ايجاد امنيت و پزشک به عنوان تجلي قداست خداوند و شفاي مريضان، همگي دست به دست هم داده و براي پرده برداشتن از رازهاي يک جرم در کنار يکديگر در سر صحنه جرايم مـخـتـلف حاضر مي‌شوند و تيم بررسي صحنه جرم را مي‌سازند.  ‌

صدر با اشاره به اين مطلب که کشف حقايق در صحنه جرايم مختلف تنها با اتکا به دانش مبتني بر مسائل علمي حاصل مي‌شود، مي‌گويد: وظيفه نهادهاي کارشناسي بررسي صحنه جرم جمع‌آوري ادله موجود براي پيشرفت سريع و چشمگير روند پيگيري پرونده است.  ‌

وي با اشاره به اين مطلب که 2 گروه پزشکان قانوني و پليس علمي با يکديگر همسو هستند، افزود: پليس علمي بر اساس ادله‌اي که به صورت علمي از صحنه جرم حاصل مي‌کند، نتيجه مؤثر رسيدگي به يک پرونده را رقم مي‌زند؛ اما نبايد فراموش کرد که در بيشتر موارد پزشک قانوني به کمک وي آمده و با بررسي فيزيولوژيکي صحنه جرم، حصول نتايج سريع‌تر و با دقت بيشتري به دست مي‌آيد.  ‌

صدر مي‌گويد: متدهاي متفاوتي شامل طبقه‌بندي اطلاعاتي موجود، بهره‌گيري از ابزارهاي به روز و استفاده از فن‌آوري‌هايي براي کشف حقيقت به کار گرفته مي‌شوند؛ اما در نهايت استقرار عدالت درجهت عينيت بخشيدن به حيات انساني داراي اهميت است.  ‌

وي همچنين اظهار مي‌دارد: شيوه‌هاي جديد، مواجهه با بـلايـاي طـبيعي، رسيدگي به امور تروريستي، اقدامات تشخيص هويتي، ايمني و بهداشت و ضوابط اخلاقي، شواهد بررسي صحنه جرم و بررسي چگونگي وقوع، عواملي  هستند که بايد به آن توجه ويژه داشت.  ‌

اطاله دادرسي  ‌

معاون آموزشي و پژوهشي سازمان پزشکي قانوني کشور بررسي علمي صحنه جرم را در کاهش اطاله دادرسي مؤثر مي‌داند.   ‌

دکتر محمد کاظميان مي‌گويد: بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه و در تدوين سند چشم‌انداز،ارتقاي سطح علمي سازمان، تهيه فن‌آوري‌هاي نوين و دستيابي به آخرين متدهاي روز در زمينه پزشکي قانوني و بررسي صحنه جرم به منظور رسيدن به جايگاه اول در سطح منطقه، مورد توجه قرار گرفته‌است.  ‌

وي با اشاره به حضور متخصصان پزشکي قانوني در کشور، از پذيرش سالانه 10 تا 12 دستيار تخصصي پزشکي قانوني در دانشگاه‌ها خبر داد و اظهار مي‌دارد: سازمان پزشکي قانوني در راستاي ارتقاي علمي و آموزشي پرسنل تخصصي خود و بر اساس شرح وظايف تعيين شده و دستور‌العمل سازماني در زمينه تعامل با مراکز تحقيقاتي، بـرگـزاري سـمـيـنـارهـا و هـمـايـش‌هـاي عـلـمي را يکي از اولويت‌هاي خود قرار داده‌است.  ‌

کاظميان با اشاره به برخي از امکانات و توانمندي‌هاي موجود نظير آزمايشگاه‌هاي ژنتيک قانوني، سم شناسي و نيز سالن‌هاي تشريح مجهز و نيز استفاده از کارشناسان مجرب و برخوردار از دانش روز در سازمان پزشکي قانوني کشور، حضور علمي و نگاه علمي در بررسي صحنه جرم را موجب شناسايي سريع و دقيق جرم و مجرم دانست و تصريح کرد: به اين ترتيب، بررسي صحيح و دقيق پرونده‌هاي کيفري ضمن کشف حقيقت و تحقق عدالت، از اطاله دادرسي خواهد کاست.

رئيس تالار تشريح مرکز تحقيقات پزشکي قانوني نيز معتقد است: حضور پزشکي قانوني در صحنه جرم مانع اطاله دادرسي مي‌شود؛ زيــرا پـزشـک قـانـونـي در صـحـنـه بـه پــرســش‌هــاي بــازپــرس پــاســخ مي‌دهد و اين امر از انباشته شـدن پرونده‌ها جلوگيري مي‌کند.  ‌دکتر وهابي با اشاره به اهـمـيـت حـضـور پـزشـک قـانوني و بـازپـرس در صـحـنـه جـرم مـي‌گويد: در سال‌هاي اخير حضور پزشک قانوني در صحنه جرم افزايش يافته و به علت اهميت نظر پزشکي قانوني در صحنه جرم، بازپرس خواستار حضور پزشک در صحنه است.وي افزود: در صورتي که در تمامي صحنه‌ها پزشک قانوني در  کار بازپرس حضور داشته باشد، مي‌تواند در برخي موارد براي اجسادي که نياز به ارجاع آنها به پزشکي قانوني نيست، در همان محل جواز دفن صادر کند تا از ارجاع جسد به پزشکي قانوني جلوگيري شود.

رئيس تالار تشريح مرکز تحقيقات پزشکي قانوني درخصوص مشکلات پزشکي قانوني در بررسي صحنه جرم خاطر نشان مي‌کند: کمبود تجهيزات مورد نياز و نبود وسيله نقليه مناسب‌از مهم‌ترين مشکلات در بررسي صحنه جرم است؛ زيرا گاهي پزشکي قانوني در محيط‌هاي باز در صحنه جرم حاضر مي‌شود و بايد به تجهيزات لازم مجهز باشد.

رئيس مرکز تحقيقات پزشکي قانوني نيز اظهارکرده است: بدون بهره‌گيري از بررسي صحنه فوت به جز در موارد نادر نمي‌توان نحوه فوت را تشخيص داد.

دکـتـر جـابـر قـره‌داغـي مـي‌گـويد: بررسي صحنه فوت از اساسي‌ترين و ضروري‌ترين موارد براي پي بردن به نحوه فوت (مرگ طبيعي،‌خودکشي، قتل و حادثه) است. هر چند ممکن است بدون بررسي صحنه فوت در خيلي از موارد با معاينه و کالبدگشايي جسد، علت فوت را تشخيص داد؛ اما بدون بهره‌گيري از بررسي صحنه فوت به جز در موارد نادر نمي‌توان نحوه فوت را تشخيص داد.  ‌

وي بررسي صحنه فوت را از عناصر کاملاً لازم براي پي بردن به نحوه فوت خواند وافزود: منظور از بررسي صحنه فوت بررسي علمي، کارشناسي و گروهي آن است؛ چرا که نه تنها بررسي غيرکارشناسي صحنه فوت ممکن است مفيد واقع نشود، بلکه تحقيقات را نيز به بي‌راه سوق داده و حتي موجب گرفتاري بي‌گناهي يا هدر رفتن خون فردي شود.  ‌

قره‌داغي به بررسي پرونده‌اي که در آن با انجام کار غيرگروهي منجر شده بود، فردي متهم به قتل شده و در بازداشت به سر ببرد که بعد از انجام کار کارشناسي قوي وي از اين اتهام تبرئه شد، مي‌گويد: بررسي صحنه فوت پايه و اساس تشخيص نحوه فوت است؛ اما اين مهم بدون بررسي علمي، منسجم و گروهي صحنه فوت ميسر نمي‌شود.

اين متخصص پزشکي قانوني و مسموميت‌ها و عضو هيئت علمي سازمان پزشکي قانوني در ادامه خاطر نشان مي‌کند: بررسي صحنه فوت بايد قوي و کارشناسانه باشد؛ زيرا معمولاً بررسي اوليه پايه و کانون توجه ساير بررسي‌ها و کارشناسي‌ها است.  ‌

قره‌داغي  خاطر نشان مي‌کند: بررسي صحنه جرم نياز به تلاش تيمي دارد و با همکاري و موشکافي دقيق جزئيات موفقيت حاصل مي‌شود.  ‌

رئيس مرکز تحقيقات پزشکي قانوني مي‌گويد: بررسي صحنه جرم نيازمند تلاش و همکاري‌هاي موشکافانه دقيق از جزئيات است.  ‌

 ‌ بررسي صحنه جرم ويژه قتل عمد  ‌

دسـتـورالعمل جامع بررسي صـحـنـه جـرم ويـژه قـتـل عـمـد تـوسـط دادسراي جنايي شيراز تدوين شده است.

حـيـدر آسـيـايـي،‌سرپرست دادسراي جنايي شيراز نيز مي‌گويد: بررسي صحنه جرم از قديم صورت مي‌گرفته است؛ اما هيچ موقع قوانين دستور‌العمل قانوني و مدوني که فقط تحت عنوان بررسي صحنه جرم باشد، در کشور نداشتيم و اين کار براي اولين بار تحت عنوان مقاله‌اي ارائه شد.  ‌وي افزود: از لابه‌لاي قوانين پراکنده موجود در کشور اين دستور‌العمل به اين نحو گردآوري شده است که موجب وحدت رويه در اقدامات بررسي صحنه جرم ويژه قتل عمد مـي‌شود.  ‌آسيايي تصريح کرد: به دليل نداشتن چنين دستور‌العمل جامعي سليقه‌هاي مختلفي در صحنه‌هاي جرم اعمال مي‌شود که در کشف جرم، اجراي عدالت و تسريع در رسيدگي پرونده‌هاي جرم مؤثر است و آنها را به تعويق مي‌اندازد.  ‌وي خاطرنشان کرد: اين دستور‌العمل در 10 بخش از چندين ماه پيش در دادسراي ويژه امور جنايي شيراز به مرحله اجرا درآمده و بنا به دستور رئيس کل دادگستري استان فارس جهت اجرا به همه واحدهاي قضايي استان ابلاغ شده است.  ‌تعريف صحنه جرم و گستره آن، مفهوم بررسي صحنه جرم، ضرورت بررسي صحنه جرم، حفظ صحنه جرم، فوريت داشتن امر حفظ صحنه جرم، عوامل آسيب‌رسان به صحنه جرم، ترکيب تيم بررسي کننده صحنه جرم، مسئول تيم بررسي کننده صحنه جرم، يگان اطلاع دهنده و استاندارد زماني اطلاع‌رساني به عوامل بررسي‌کننده صحنه جرم و حضور آنان در محل و در نهايت کيفيت بررسي صحنه جرم از ناحيه عوامل ذي‌ربط 10 بخش دستور‌العمل جامع بررسي صحنه جرم ويژه قتل عمد را تشکيل مي‌دهد.  ‌

فرامرز ابراهيمي فلاح طلب، يک متخصص پزشکي قانوني در گفت و گو با خبرنگار ما اظهارداشت: صحنه جرم منبع حقايق و اطلاعاتي است که مي‌تواند در خصوص دستيابي به علت جرم و شناسايي مجرم نقش به‌سزايي داشته باشد؛ ولي عوامل مخدوش کننده صحنه جرم مي‌تواند سبب انحراف در رسيدن به اين هدف باشد.  ‌

وي افزود: عدم حفظ مناسب صـحـنــــه جــــرم، تـــردد افـــراد غـيرمجاز در صحنه، خارج نـمـودن شـواهـد بـدون تـوجـه بـه اهميت آنها، انتشار بي‌موقع اطلاعات و ايراد خدشه در صحنه جرم توسط فرد مجرم از راه‌هاي مخدوش شدن صحنه جرم است.  ‌اين متخصص پزشکي قانوني خاطرنشان کرد: بر اساس نتايج اين مطالعه در 61 درصد موارد مجرمان با دستکاري صحنه جرم سبب بروز اختلال در بررسي صحنه جرم شده‌اند که در نتيجه حفظ صحنه جرم و توجه دقيق به تغييرات ايجاد شده در آن و بررسي جزئيات اوليه صحنه جرم از اصول اوليه‌اي است که در کشف حقيقت مي‌تواند راهگشا باشد.

آيين‌نامه اجرايي بررسي صحنه جرم  ‌

مـحـمـد کاظميان، معاون آموزشي سازمان پزشکي قانوني نيز گفته است: پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي بررسي صحنه جرم تهيه مي‌شود و پس از تصويب لايحه آيين دادرسي کيفري در مجلس که به چگونگي بررسي صحنه جرم مي‌پردازد و پس از اصلاحات و تأييد رئيس قوه قضاييه اجرا مي‌شود.

جعفر شريعتي
به نقل از:http://maavanews.dadiran.ir/