سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

عفو و تخفيف مجازات شامل چه كساني مي‌شود؟

 عفو و تخفيف مجازات شامل چه كساني مي‌شود؟
عباس تدين
در آیین نامه کمیسیون عفو (تخفیف و تبدیل مجازات) شرایط اعطای عفو و مواردی را که شامل عفو مي‌شود، مشخص شده است‌. در ماده 24 این آیین نامه جرائمي‌كه شامل عفو نمي‌شودآمده است که مفهوم مخالف، این است که براي سایر جرائم عفو امکان پذیر است‌.در بند2 این ماده،اگرفردی به اعدام محکوم و مجازات آن به حبس ابد تبدیل شده باشد بعد ازگذشت10 سال ممكن است عفو شامل حال وي شود. یا اگرمجازات فردي حبس ابد باشد و حبس ابد آن به 15 سال تبدیل شده باشد بعد گذشت 5 سال عفو مي‌شود. در ماده 25 به صراحت بیان شده است که جرائمي‌مانند قاچاق مواد مخدر، در موارد حق الناس (قصاص، که بايد ازسوي اولیاي دم صورت گيرد) سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و جرائم علیه امنیت (جاسوسی،محاربه، آدم ربایی، اغتشاش) عفو شامل اين مجرمان نمي‌شود که مفهوم مخالف آن این است که عفو شامل جرائم دیگر مي‌شود. بحث تخفیف درحقوق جزای عمومی، وقتي قاضی ضمن بررسی پرونده ای شرایط را مهیا دید می‌تواند رای به تخفیف مجازات دهد. ماده 37 قانون مجازات اسلامي‌شرایط تخفیف مجازات را بيان کرده است.در واقع قاضی در مقام تخفیف، می‌تواند مجازات را تقلیل یا تبدیل کند‌. بعد از اینکه رای صادر و قطعی شد دیگر قاضی نمي‌تواند در آن رای مداخله ای داشته باشد‌.حال در مورد عفو؛ دو نوع عفو عمومي‌و خاص وجود دارد که در اين مورد چند حالت قابل تصور است. گاهی در مواجهه با عفو (همان طور که از نام این آیین نامه عفو و تخفیف مجازات پيداست) سه نهاد را پیش بینی مي‌کند در واقع وقتی عفو براي محکوم الیه در نظر گرفته مي‌شود به دليل اينكه این عفو خاص است و بالاترین مقام اجرایی کشور بااين عفو موافقت می‌کند و قانونگذار در ماده 96 قانون مجازات اسلامي‌به اين عفو اشاره كرده است‌.عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامي‌پس از پیشنهادرئيس قوه قضاییه به مقام رهبری است که این عفو خاص نام دارد در عفو خاص چند حالت قابل تصور است اولا به طور کلی اشخاص محکوم را از تحمل مجازات معاف کنیم یعنی گاهی ممکن است فرد به زندان معرفی نشده باشد یا در زندان باشد که مابقی آن را عفو کنیم. اما گاهی بخشی از مجازات فرد شامل تخفیف مي‌شود مثلا اگر کسی به 5 سال حبس محكوم شده باشد 2 سال تخفیف شامل وي شود بعد از گذشت3 سال فرد آزاد مي‌شود در بحث تبدیل مجازات، زمانی که فرد محکوم به حبس است حبس او زیر 1 سال است به جزای نقدی تبدیل مي‌شود‌. و بعد از پرداخت جزای نقدی آزاد مي‌شود.
در بحث عفو، تبدیل و تخفیف مجازات بعد از صدور و قطعیت رای در واقع بخشی از مجازات شامل عفو مي‌شود و در همان بدو امر وقتي فرد به زندان معرفی نشده است شرایط آن فراهم است‌. قاضی به درخواست عفو، مثلا رئیس دادگستری مي تواند فردی را عفو کند.در ماده 6 آیین نامه افرادي كه مي‌توانند درخواست عفو دهند مشخص شده است بند 11 اصل 110 قانون اساسی آمده است که عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامي‌پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه توسط مقام رهبری انجام مي‌شود که این عفو خاص است که با عفو عمومي ‌متفاوت است. عفو عمومي‌را قوه‌مقننه و مجلس مقرر می‌کند. عفو عمومي‌شامل متهماني مي‌شود که طبق ماده 97 قانون مجازات اسلامي‌مثلا در جريان یک شورش، حادثه‌ای اتفاق افتاده و 100 نفر در این شورش، هنوز محکوم نشده‌اند و قانون این 100 نفر محکوم را از مجازات معاف می‌كند‌.
اعطاي عفو یا آزادی مشروط یا حبس باز به عنوان یک نهاد ارفاقی نیازمند احراز حسن اخلاق و شرایطی است که آیین‌نامه مشخص مي‌کند كه موارد آن در آیین‌نامه یا در قانون، درباره آزادی مشروط آمده است و اعطای این نهاد‌ها نیازمند احراز شرایط و وضعیت طرف است. کسی که در زندان مرتکب جرمي ‌نشده حسن اخلاق داشته همه در عفو او تاثیر‌گذار است. در تخفیف و تبدیل مجازات به صراحت آمده است که براي اعطای عفو با استفاده از سوابق، وضعیت اجتماعی، فرهنگی و وضعیت رفتار فرد در طول مدت مجازات مد نظر قرار مي‌گیرد.

*حقوقدان و استاد دانشگاه
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=221&pageno=5