سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دادرسي الکترونيک دستاوردي بزرگ براي معلولان

دادرسي الکترونيک دستاوردي بزرگ براي معلولان

4 درصد از جمعيت کشور را افرادي تشکيل مي‌دهند که معلول هستند، براساس آمار بهزيستي در حال حاضر حدود ۱۲ ميليون معلول در کشور زندگي مي‌کنند. علاوه بر آن سالانه حدود 20هزار نفر در تصادفات جاده‌اي کشته شده و متاسفانه پنج تا هفت برابر اين آمار نيز در تصادفات دچار معلوليت مي‌شوند. در قوانين کشور ما مواد مختلفي براي زندگي بهتر اين افراد طراحي شده است، مواردي که اگر رعايت شود بخش زيادي از مشکلات اين گروه حل مي‌شود. در اين گزارش با بخشي از اين وظايف قانوني که ارگان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف به عهده دارند آشنا مي‌شويم.
قانون جامع حمايت از معلولان و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن در سال 83 تصويب شده است. آيين‌نامه‌ و قانوني که وظايف هر بخش را معين کرده است.
سهم معلولان در صدا و سيما
قانون حمايت از معلولان سازمان صدا و سيما را موظف کرده است حداقل دو مورد از برنامه‌هاي خود را در هفته به برنامه‌هاي سازمان بهزيستي کشور و آشنايي مردم با توانمندي‌هاي معلولان اختصاص دهند. علاوه بر اين  و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بنياد شهيد و امور ايثارگران موظفند با هماهنگي سازمان بهزيستي كشور نسبت به توليد و پخش برنامه‌هاي آموزشي در رسانه‌هاي عمومي براي ارتقاي آگاهي عمومي در زمينه مناسب‌سازي براي افراد داراي معلوليت اقدام کنند. با توجه به تعداد و تنوع شبکه‌هاي راديويي و تلويزيوني به تاثير اجراي تکليف قانون حمايت از معلولان بر حمايت از حقوق اين قشر نمي‌توان چندان اميدوار بود. البته در کنوانسيون بين‌المللي حمايت از معلولان نيز تکاليفي براي رسانه‌ها در اين خصوص پيش‌بيني شده است. بند (ت) ماده 21 کنوانسيون به وظايف دولت‌ها در ترغيب رسانه‌هاي همگاني از جمله ارايه‌كنندگان اطلاعات از طريق اينترنت براي قابل‌ دسترس کردن خدمات خود براي افراد داراي معلوليت اشاره کرده است. در اين‌باره مي‌توان به ماده 12 قانون جامع حمايت از معلولان نيز استناد کرد، در اين ماده آمده است: «سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌هاي خود را در هفته در زمان مناسب به برنامه‌هاي سازمان بهزيستي کشور و آشنايي مردم با توانمندي‌هاي معلولين اختصاص دهد.»ماده 7 آيين‌نامه اجرايي اين قانون نيز مي‌گويد: «سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بنياد شهيد و امور ايثارگران موظفند با هماهنگي سازمان بهزيستي کشور نسبت به توليد و پخش برنامه‌هاي آموزشي در رسانه‌هاي عمومي اعم از ملي و استاني براي ارتقاء آگاهي عمومي در زمينه مناسب‌سازي براي افراد داراي معلوليت اقدام نمايند.»
   روياي شهر بدون مانع
 در قوانين کشور ما شهرداري‌ها موظف شده‌اند از صدور پروانه احداث يا پايان كار براي آن تعداد از ساختمان‌ها و اماكن عمومي و معابري كه استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان را نكرده باشند خودداري کنند. تبصره ۲ ماده 2 قانون حمايت از معلولان در اين‌باره مي‌گويد:«شهرداري‌ها موظف‌اند از صدور پروانه احداث و يا پايان کار براي آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومي و معابري که استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان را رعايت نکرده باشند خودداري نمايند.»ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي ماده 2 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان نيز در همين زمينه به بيان وظايف شهرداري‌هاي مي‌پردازد. در اين قانون مقرر شده است: شهرداري‌هاي سراسر كشور موظف‌اند از صدور پروانه احداث و پايان كار براي ساختمان‌ها و اماكن عمومي و معابر در صورت عدم رعايت استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان از جمله عدم مطابقت با نقشه يا ضوابط و مقررات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خودداري کنند. اقداماتي که شهرداري‌ها براي مناسب‌سازي اماكن عمومي بايد انجام دهند در ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي ماده 2 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بيان شده است و به شرح زير است:
۱- مناسب‌سازي معابر عمومي با او‌لويت معابر اصلي و نزديك به تقاطع‌ها و همچنين پارك‌ها.
۲- تجهيز و نصب چراغ‌ها و علايم راهنمايي و هشدار‌دهنده مناسب در معابر عمومي و برجسته‌سازي سطوح پياده‌رو‌هاي نزديك به تقاطع‌ها و هم‌چنين پارك‌ها: مصاديق علايم هشدار‌دهنده توسط ستاد خاصي که مسئول اين کار شده است تعيين مي‌شود.  ۳- رفع موانع و تطبيق مقررات صدو‌ر پرو‌انه با ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولان.
   يکسري بايد ديگر براي بهزيستي
در قانون جامع، وظايف ديگري نيز براي بهزيستي در نظر گرفته شده است، بر اين اساس سازمان بهزيستي کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سالانه، فعاليت‌هايي را انجام دهد که عبارتند از:  1) تأمين خدمات توانبخشي، حمايتي، آموزشي و حرفه آموزي مورد نياز معلولان با مشارکت خانواده‌هاي معلولان و همکاري بخش غيردولتي اعم از بخش خصوصي، تعاوني و خيريه. پرداخت يارانه به معني کمک‌هزينه به مراکز غيردولتي و خانواده‌ها. 2) گسترش مراکز خاص نگهداري، آموزشي و توانبخشي معلولان واجد شرايط. منظور از اين افراد،‌ معلولان نيازمند، معلولان بي‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهويه، معلولان با ناهنجاري‌هاي رفتاري هستند با همکاري بخش غيردولتي و پرداخت تسهيلات اعتباري و يارانه به آن‌ها 3) تأمين و تحويل وسايل کمک‌توانبخشي مورد نياز افراد معلول 4) گسترش کارگاه‌هاي آموزشي، حمايتي و توليدي معلولان و ارايه خدمات توانبخشي حرفه‌اي به معلولان جهت توانمندسازي آنان
   حمايت قضايي از معلولان
البته تنها همين دو سازمان نيستند که وظيفه حمايت از معلولان بر عهده آن‌هاست، بلکه سازمان بهزيستي و قوه قضاييه نيز مکلف‌اند با همکاري هم براي حمايت قضايي از معلولان دست به کار شوند. در شرايطي که حقوقي اوليه مثل رعايت سهميه حداقلي استخدامي مخصوص معلولان، هميشه با چالش روبه‌رو بوده است اين حمايت‌هاي قضايي مي‌تواند گره از بسياري مشکلات اين قشر باز کند. ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي ماده 13 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان تشخيص معلوليت افرادي را که موضوع قانون جامع حمايت از حقوق معلولان هستند، به منظور نصب قيم، بر عهده كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي كشور عنوان مي‌کند. در ماده ۸ آيين‌نامه اجرايي ماده 13 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان نيز سازمان بهزيستي كشور علاو‌ه بر استفاده از و‌كلاي دادگستري و مشاو‌ران حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹، براي طرح هرگونه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاو‌ي مربوط به معلولان اجازه استفاده از كارشناسان اداره حقوقي يا كارمندان رسمي خود با رعايت شرايط مقرر در ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ به‌عنوان نماينده حقوقي استفاده کند. كانون‌هاي و‌كلاي دادگستري در سراسر كشور و نيز مركز امور مشاو‌ران حقوقي، و‌كلا و كارشناسان قوه قضاييه موظف‌اند حسب درخواست سازمان بهزيستي كشور و اداره‌هاي تابعه آن در سراسر كشور نسبت به تعيين و‌كيل معاضدتي مورد نياز افراد معلول اقدام نمايند.
   تکنولوژي، پيشگام در حمايت از معلولان
به‌تازگي در قوانين تازه تصويب و لوايح و طرح‌هاي تازه ‌تدوين به موضوع دادرسي الکترونيکي توجه ويژه شده است. گسترش اين مقررات در حمايت از حق دادخواهي معلولان و رفع مشکلات آن‌ها تأثير ويژه‌اي خواهد داشت.  بند (چ) ماده 4 كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مقرر مي‌کند: دولت‌ها متعهدند پژوهش و توسعه را انجام داده يا ارتقا بخشيده و دسترسي و استفاده از فناوري‌هاي جديد از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات، كمك‌هاي ترددي، وسايل و فناوري‌هاي امدادي براي افراد داراي معلوليت با لحاظ اولويت به فناوري‌هاي با هزينه مناسب را ارتقا بخشند.
   قانون داريم، اگر اجرا شود
 در کشور ما گام‌هاي بزرگي براي توسعه دادرسي الکترونيکي برداشته شده است. مواد قانوني و زمينه‌هاي لازم براي طرح و تعقيب دعاوي از طريق اينترنت فراهم‌ شده، هر چند براي اجراي کامل و قطعي اين طرح‌ها در عمل هنوز زمان زيادي لازم است. ‌اکنون درگاه خدمات الکترونيک قضايي به آدرس www.adliran.com ظرفيت لازم براي شروع يک دعوا و پيگيري مراحل مختلف آن را دارد. سامانه ثبت تأسيس شرکت به آدرس irsherkat.ssaa.ir  انجام بيشتر مراحل ثبت هر نوع شرکت تجاري يا موسسه غيرتجاري را از طريق اينترنت ممکن کرده است. بنابراين توسعه فناوري‌هاي نوين و استفاده از خدمات قضايي الکترونيک را بايد مهم‌ترين دست‌آورد سال‌هاي اخير در حمايت از حقوق معلولان دانست.


منبع:
روزنامه حمايت - يکشنبه - 2/6/1393