سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دعوي مطالبه نفقه كه ازسوي فرزند رشيد بالاي هيجده سال


سوال:
احتراما درخصوص دعوي مطالبه نفقه كه ازسوي فرزند رشيد بالاي هيجده سال (دختر)به طرفيت پدرمطرح ميشود آيا دادگاه محل اقامت فرزند نيز صالح به رسيدگي مي باشد يا مرجع صالح به رسيدگي دادگاه محل اقامت پدرميباشد وماده 12 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 صرفا متوجه زوجه مي باشد

نظريه شماره 1577/92/7 - 18/8/92

1197-16/9-92
 
نظريه مشورتي:
          با توجه به اينكه در مقابل نص قانون نمي توان اجتهاد نمود، لذا چون مفاد ماده 12قانون حمايت خانواده مصوب 91 مبني بر جواز طرح دعوي خانوادگي از سوي زوجه به عنوان خواهان در محل اقامت خودش به طرفيت زوج (كه بر خلاف عمومات آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني نيز مي باشد) صرفاً ناظر به « زوجه» است ، لذا با توجه به فرض استعلام در دعوي نفقه فرزند ولو آنكه دختر باشد، به طرفيت پدر، دادگاه صالح براي رسيدگي ،‌ دادگاه خانواده محل اقامت پدر ( خوانده دعوي) مي باشد و مفاد ماده 12قانون صدرالذكر قابل تسرّي به اين دعوي نيست.

 
 .
http://www.edarehoquqy.ir/Default.aspx?tabid=4737&articleType=ArticleView&articleId=80392