سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قراري كه به بسياري از مجهولات پاسخ مي‌دهد

دانستنی های حقوقی 
قراري كه به بسياري از مجهولات پاسخ مي‌دهد
 
 
شخصی که ادعا دارد حق او توسط دیگری تضییع شده است برای احقاق حق خود به دادگستری مراجعه می‌کند و دادگاه پس از تهیه دادخواست و تکمیل اسناد و مدارک، برای رسیدگی به موضوع وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند. پس از اینکه در دادگاه برای رسیدگی به پرونده وقت رسیدگی تعیین شد طرفین برای ارايه دلایل و مستندات خود در جلسه دادگاه حاضر می‌شوند. هر یک از طرفین هر آن چیزی ممکن است برای اثبات ادعای آ‌نها و جلب ‌نظر قاضی لازم است به دادگاه ارايه خواهند داد. یکی از اموری که می‌توان به آن استناد کرد و در قانون آیین دادرسی مدنی نیز پیش‌بینی شده است تحقیق و معاینه محلی است. 
 
 منظور از معاينه محلي چيست؟
مواد 248 تا 256 قانون آيين دادرسي مدني به قرار معاينه محل و تحقيق محلي اختصاص يافته است و برابر آن، دادگاه مي‌تواند راسا يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر کند. به بیان ساده تحقیق و معاینه محلی به این معناست که دادگاه مامور خود را برای دیدن وضع خاصی(مانند وضع خانه یا انبار) یا شنیدن اظهارات اهل محلی خاص، به منطقه اعزام می کند. قرار تحقیق و معاینه محل وقتی صادر می‌شود که برای رسیدگی به پرونده و صدور رای به اطلاعات حاصل از این عمل نیاز باشد. موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود. قرار معاينه محل از جمله قرارهاي اعدادي است؛ يعني با اجراي اين قرار، پرونده آماده صدور راي مي‌شود اما دادگاه مي‌تواند از آن عدول كند. اين قرار اغلب در مواردي صادر مي‌شود كه دعوا متوجه اموال غيرمنقول باشد. با اين حال گاهي در مورد اختلاف در اموال منقول نيز ممكن است قرار معاينه محل صادر شود. دادگاه در صدور قرار معاينه محل آزاد است و اجراي اين قرار براي به دست آوردن اماره صورت مي‌گيرد. اين قرار در پرونده‌هاي مهم و اختلافات ملكي كارساز است، به بسياري از مجهولات پاسخ مي‌دهد، دايره تحقيق دادرس را از قانون و چهارديواري دادگاه به تحقيقات ميداني و طبيعت مي‌برد و بر استحكام راي دادگاه مي‌افزايد. اين قرار از اهميت بسياري برخوردار است و قانونگذار در ذيل ماده 250 قانون آيين دادرسي مدني به آن اشاره كرده است. اگر  مبناي راي دادگاه، معاينه و تحقيقات محلي باشد؛ در اين صورت، اجراي قرارهاي مذكور بايد توسط قاضي صادركننده راي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. 
در برخي دعاوي، دادرس امور موضوعي را با مشاهده و بررسي شخصي و مستقيم خود بهتر و دقيق‌تر درك مي‌كند تا از طريق آگاهي‌ها و توضيحاتي كه ديگران در اختيار او قرار مي‌دهند. از سوي ديگر، در برخي دعاوي براي تشخيص درستي يا نادرستي ادعا، لازم است دادگاه از وضع عيني و ملموس موضوع آن آگاهي داشته و آن را لحاظ کند. در معاينه محل بايد صورت‌جلسه‌اي دقيق كه مطلعان، طرفين و دادرس آن را امضا كرده باشند، تنظيم شود. اين قرار با حضور طرفين كه از قبل وقت و محل قرار به آنان ابلاغ شده است، اجرا مي‌شود اما حضور نیافتن يكي از آنها مانع اجراي قرار دادگاه نيست؛ ولی چنانچه طرفين دعوا يا يكي از آنها از وقت اجراي قرار آگاه نباشند، قرار اجرا نخواهد شد. ‌نکته حائز اهمیت اینکه طرفین می‌توانند برای اجرای تحقیق محلی که قرار است هنگام اجرای آن اطلاعات و اظهارات تعدادی از ساکنان منطقه‌ای خاص استماع و صورت‌جلسه شود گواهان و مطلعان خود را معرفی کنند تا هنگام مراجعه مامور دادگاه، اطلاعات این اشخاص نیز اخذ شود.
 
 تاثير امارات قضايي در صدور راي
اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي‌شود كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا موثر در آن باشد. اگر قرار معاينه محل كه توسط دادرس دادگاه اجرا مي‌شود، با حضور كارشناس مربوط انجام پذيرد، دادرس نظريات كارشناس را نيز اخذ کند و توضيحات وي را بشنود، بر استحكام تحقيق مي‌افزايد. آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که قضات و دادرسان به دلايل متعدد از جمله کثرت پرونده‌های ارجاعی به آنها از انجام تحقیق محلی و معاینه محل خودداری می‌کنند و معمولا این امر را به دفاتر دادگاه‌ها یا ماموران نیروی انتظامی محل واگذار می‌شود. چنانچه براي اثبات دعوا، هيچ دليل ديگري غير از معاينه و تحقيق محلي موجود نباشد و شخص خواهان نيز در مهلت تعيين‌شده نسبت به تهيه وسايل اجراي قرار اقدام نكند و انجام تحقيق و معاينه محل نيز بدون تهيه وسيله اجراي قرار امكانپذير نباشد و دادگاه نيز نتواند راي صادر كند، دادخواست بدوي ابطال می‌شود و در مرحله تجديدنظر نيز تجديدنظرخواهي متوقف و راي دادگاه بدوي به اجرا گذارده خواهد شد.
منبع:http://hemayat.net/