سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

عنوان: قراربازداشت موقت

عنوان  :  قرار بازداشت موقت
نویسنده : خسرو بهمن یار
كلمات كليدي  :  بازداشت موقت، توقيف احتياطي، سلب آزادي، متهم
قرار بازداشت موقت
 
  قرار بازداشت موقت، شديدترين نوع از انواع قرارهاي تأمين است كه به علت شديد بودن نوع اتهام يا ولگرد بودن متهم و يا احتمال فرار وي و يا بيم تباني با شهود يا تهديد مطلعين و يا بيم إمحاء آثار جرم توسط متهم، صادر مي‌شود. بازداشت موقت متهم كه از آن در حقوق كيفري ايران به توقيف احتياطي نيز تعبير شده است عبارت است از سلب آزادي از متهم و زنداني كردن او در طول تمام يا قسمتي از تحقيقات مقدماتي توسط مقام صالح قضايي.[1]
  اين قرار از يك طرف مورد انتقاد وسيع حقوق دانان و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته و از طرف ديگر برخي حقوق دانان و مدافعين اجتماعي با ذكر محاسن آن بر ابقاي آن به عنوان يكي از تضمينات سياست كيفري در سركوب پديده مجرمانه تاكيد كرده‌اند.[2]
انواع قرار باداشت موقت:
1- قرار بازداشت موقت اختياري (ماده 32 قانون آئين دادرسي  كيفري)؛بدین معنا است که صدور قرار بازداشت موقت در این موارد جایز بوده و منع قانونی ندارد.
 
2- قرار بازداشت موقت اجباري (ماده 35 قانون مذكور).
  الف) قتل عمد، آدم ربايي، اسيد پاشي و محاربه و افساد في الارض؛
    ب) در جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دايم باشد؛
     ج) جرائم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقۀ محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقۀ محكوميت غير قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرائم مذكور داشته باشد؛
    د) در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد؛
    ه) در كليه جرائمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد، مثل:
   1- در جرائم تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق، در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد. (تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامي)؛
  2- در بزه رشوه، هرگاه ميزان رشوه از مبلغ 000/200 ريال بيشتر باشد. (تبصره 4 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و ...)[3]
 
مقامات صالح براي صدور قرار بازداشت موقت:
1-   بازپرس در 2 صورت مي‌تواند قرار مذكور را صادر كند.
  الف) رأساً و با اتكاء به نظر خود. در اين صورت مكلف است ظرف 24 ساعت پرونده را براي اظهار نظر دادستان ارسال نمايد و نظر دادستان متبع است. (بند ح ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب)؛
    ب) به درخواست دادستان كه نيازي به موافقت دادستان ندارد.
 2- دادستان مي‌تواند در غير جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري استان، قرار مذكور را صادر كند چون كليه اختيارات بازپرس را در غير از مورد ياد شده دارد. (بند و ماده 3 مذكور)
    3- داديار كه بايستي با موافقت دادستان باشد و در صورت بروز اختلاف نظر دادستان متبع است (بند ز ماده 3 قانون مذكور)
 نكاتي از قرار بازداشت موقت:[4]
  1- اين قرار بايد موجه و مستدل بوده و دلايل آن ذكر شود؛
  2- اين قرار قابل اعتراض در دادگاه مربوطه بوده و بايستي در قرار قيد شود و قابل اعتراض بودن آن به متهم ابلاغ و تفهيم شود؛
  3- مدت اعتراض 10 روز از تاريخ ابلاغ است. نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي‌آيد قطعي خواهد بود. (بند ن ماده 3 مذكور)؛
  4- توقيف متهم تحت اين قرار نبايد از مدت معتدل (حداقل مجازات قانوني جرم) فراتر رود؛
  5- متهم هر يك ماه، يكبار مي‌تواند فك يا تخفيف آن را از قاضي بخواهد؛
  6- هرگاه در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان يا چهار ماه و در ساير جرائم تا 2 ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر كننده قرار، مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم مي‌باشد مگر موجبي براي فك نباشد كه با ذكر علل، قرار ابقاء مي‌شود. (بند ط ماده 3 مذكور)؛
منابع:

[1]- آشوري، دكتر محمد؛ آئين دادرسي كيفري، تهران، سمت، چاپ دوم، 1380، چ2، صص 134و133
[2]- شاملو احمدي، محمحسين؛ دادسرا و تحقيقات مقدماتي، اصفهان، داديار، چاپ اوّل، 1383، ص 367.
[3]- همان، ص 371.
[4]- احمدي؛ شاملو، صص 375-374.
منبع:http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=27284