سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سوال درخصوص اعسارازهزینه دادرسی...

بسمه تعالی

 
نشست قضائی مورخ 25/9/1386 قضات دادگستری شهرستان کاشان


 

سؤال:

قانونگذاربرای رسیدگی به دادخواست اعسارازهزینه دادرسی درصورتیکه دلیل اعسار شهادت شهود باشد طی ماده 506 آ.د.م تقدیــم شهادت نامه با ویژگیهای خاص را لازم دانستــه است .

حال اگر شهادت نامه یکی یا چند ویژگی را نداشته باشد دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید ؟


 
اتفاق نظر

دعوی اعسار از هزینه دادرسی می تواند با ارائه دلایل قانون مختلف از جمله گواهی شهود اقامه شود . اگر مدعی اعسار گواهی شهود را دلیل اثبات ادعای خود بداند قانوناً وظیفه دارد که شهادت نامه موضوع ماده 506 آ.د.م را تنظیم و ضمیمه دادخواست تقدیم نماید و چنانچه شهادت نامه حائز بعض ویژگیهای مندرج در ماده 506 آ.د.م نباشد دادگاه چنانچه بتواند با اعمال ماده 507 آ.د.م و استماع اظهار شهود نسبت به ادعا رسیدگی و تصمیم مقتضی در ردّ یا قبول ادعای اعسار اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نقصان شهادت نامه ناقص ملاک قسمت آخر بند 6 ماده 151 آ.د.م در تعیین اسامی و مشخصات و محل اقامت گواهان بطور صحیح باشد مدیر دفتر دادگاه نسبت به اعمال ماده 54 آ.د.م و اخطار رفع نقص و عنداللزوم صدور قرار ردّ دادخواست اقدام خواهد کرد .

http://dadgostary-es.ir/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=2011&Itemid=116