سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اصل بر پرداخت تعرفه خدمات قضايي و هزينه ها از طريق ابطال تمبر است

 

اصل بر پرداخت تعرفه خدمات قضايي و هزينه ها از طريق ابطال تمبر است 

 

 

سوال:

آيا ذيحسابي سازمان ميتواند وجوه تعرفه خدمات قضايي را به جاي ابطال تمبر مستقيماً به حساب خزانه دولت واريز نمايد و يا اين كه تعرفه خدمات قضايي الزاماً بايستي از طريق تهيه و ابطال تمبر وصول شود؟

نظريه شماره 7/34/89/54833- 1389/11/10

 برابر بند «1» ماده (52) و ماده (503) قانون آيين دادرسي مدني پرداخت هزينه دادرسي همان است كه در ماده (3) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و يا ساير قوانين تعيين شده است، كه به صورت ابطال تمبر و يا واريز به حساب خزانه پرداخت مي گردد، كه با عنايت به اين كه در مقررات مزبور در غالب موارد اشاره به ابطال تمبر شده است. لذا اصل بر پرداخت هزينه ها از طريق ابطال تمبر ميباشد، لكن در مواردي كه تمبر و يا دستگاه نقش تمبر در محل وجود نداشته باشد و يا اين كه هزينه دادرسي رقم سنگيني را تشكيل مي دهد مي توان هزينه مربوط را به حساب خزانه پرداخت نمود.

 

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

imj.ir 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36677