سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نتيجه تصرف عدواني آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب با نتيجه تصرف عدواني ماده 690 قانون مجازات اسلامي

 

1ـ نتيجه تصرف عدواني آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب با نتيجه تصرف عدواني ماده 690 قانون مجازات اسلامي يكسان است ولي جنبه حقوقي دارد و دومي كيفري.

        2ـ رسيدگي براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامي نياز به احراز مالكيت دارد و مهلتي براي شكايت در نظر گرفته نشده است.

سؤالات:

        1 ـ آيا ماهيت تصرف عدواني از نظر قانون جلوگيري از تصرف عدواني آئين‌دادرسي مدني با تصرف عدواني قانون مجازات اسلامي متفاوت است يا خير؟

        2ـ آيا مالكيت شاكي نسبت به محلي كه ادعاي تصرف عدواني شده بايد احراز شود يا خير؟

 

 

نظريه شماره274/7 ـ 14/2/1381

 

 

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

 

 

        1ـ ماهيت تصرف عدواني مذكور در مواد 158(1) به بعد قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب  در امور مدني با ماهيت تصرف عدواني موضوع ماده 690(2) قانون مجازات اسلامي كه جنبه كيفري دارد از حيث نتيجه يكسان است شاكي مخير است كه از طريق تقديم دادخواست حقوقي رفع تصرف عدواني و يا از طريق طرح شكايت كيفري رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد.

        2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم به شكايت تصرف عدواني براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامي موكول به احراز مالكيت شاكي است ولي نيازي به احراز سبق تصرف شاكي و يا رعايت مهلتهاي مقرر بنحو مذكور در قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1352 و قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر مدني نيست و اساساً در قانون اخيرالذكر به مهلتي براي طرح شكايت تصرف عدواني اشاره نشده است.

 

 

پي نوشت :

1ـ ماده 158 قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني: 

دعوي تصرف عدواني عبارتست از ادعاي متصرف سابق مبني بر اين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد.

2ـ ماده 690 قانون مجازات اسلامي:

هركس به وسيله صحنه‌سازي از قبيل پي‌كني، ديواركشي، تغيير حدفاصل، امحاي مرز، كرت‌بندي، نهركشي، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعي و پاركهاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.

تبصره 1ـ رسيدگي به جرائم فوق‌الذكر خارج از نوبت به عمل مي‌آيد و مقام قضائي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد. 

http://hvm.ir/print.asp?id=25888