سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

چون تاكسي وسيله كسب درآمد و امرارمعاش است، و توقيف آن ناشي از عمل محكوم‌له است، مالك تاكسي مي‌تواند خسارت زمان عدم امكان استفاده را مطالبه نمايد

 

« چون تاكسي وسيله كسب درآمد و امرارمعاش است، و توقيف آن ناشي از عمل محكوم‌له است، مالك تاكسي مي‌تواند خسارت زمان عدم امكان استفاده را مطالبه نمايد.»

سؤال ـ در مرحله اجراي حكم، محكوم‌له يك دستگاه تاكسي را به عنوان مال محكوم‌عليه معرفي نموده و در نتيجه دادگاه دستور توقيف آن را صادر كرده‌است. اما شخص ثالثي كه مدعي مالكيت تاكسي بوده به اين تصميم اعتراض نموده و دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض شخص ثالث را وارد تشخيص داده و دستور رفع توقيف آن را صادر كرده‌است. در اين‌صورت، آيا مالك تاكسي مي‌تواند خسارات ناشي از عدم امكان استفاده از آن را در زمان توقيف، از محكوم‌له مطالبه نمايد؟

 

 

نظريه شماره1565/7 ـ 7/3/1385

 

 

نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه

 

 

با عنايت به ملاك ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(۳)مصوب سال 1379، چون تاكسي وسيله كسب درآمد و امرارمعاش است و در فرض استعلام عمل محكوم‌له باعث شده كه مالك مدتي نتواند از آن استفاده نمايد.

 

 

پي نوشت :

۳ـ ماده 515: « خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا بطور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، همچنين اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تاخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيت از خوانده مطالبه نمايد.

خوانده نيز مي‌تواند خسارتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غير محقق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد.

دادگاه در موارد ياد شده ميزان خسارات را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع‌به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم‌ عليه را به تاديه خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتي كه قرارداد خاصي راجع‌به خسارات بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره1ـ در غير مواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلاً يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم دادخواست نيست.

تبصره2ـ خسارت ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي‌باشد.» 

http://hvm.ir/print.asp?id=25936