سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

درصورت فوت يكي از اصحاب دعوي، تعيين جانشين متوفي مستلزم ارائه گواهي انحصار وراثت نيست

 

درصورت فوت يكي از اصحاب دعوي، تعيين جانشين متوفي مستلزم ارائه گواهي انحصار وراثت نيست.

 

سؤال ـ در صـورت فوت يكي از اصحاب دعوي، ادامه رسيدگي مسـتلزم ارائه گواهـي انحصار وراثت اسـت يا تعيين جانشين متوفي و درخواسـت ذينـفع كفايت مي‌كند؟

 

 

نظريه شماره6323/7 ـ 21/9/1386

 

 

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

 

 

طبق ماده 105 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(1) مصوب سال 1379 هرگاه يكي از اصحاب دعوي فوت نمايد، دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام مي‌دارد، پساز تعيين جانشين و درخواست ذينفع، جريان دادرسي ادامه مي‌يابد بنابراين چون اين تكليف متوجه طرف دعوي مي‌باشد نه وراث متوفي، تعيين جانشين متوفي و درخواست ذينفع براي ادامه رسيدگي كفايت مي‌كند و الزام طرف به ارائه گواهي انحصار وراثت وجاهت قانوني ندارد.

 

پي نوشت :

1ـ ماده105 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني: « هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام مي‌دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي‌نفع جريان دادرسي ادامه مي‌يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهديافت.» 

http://hvm.ir/print.asp?id=25957