سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قرار تامين خواسته از شعبه‌اي درخواست شده و شعبه اخطاريه رفع نقص مبني بر ايداع خسارت احتمالي ...

 

جلسات هفتگي هم‌انديشي مجتمع قضايي شهيد صدر

سوال: 

قرار تامين خواسته از شعبه‌اي درخواست شده و شعبه اخطاريه رفع نقص مبني بر ايداع خسارت احتمالي به خواهان ابلاغ مي‌نمايد و در فرجه مقرره قانوني خسارت احتمالي ايداع نمي‌شود دادگاه قرار تامين خواسته را رد مي‌نمايد آيا خواهان مي‌تواند مجددا درخواست تامين خواسته نمايد؟

پاسخ: همكاران قضايي متفقا اظهارنظر نمودند منعي براي تقديم مجدد درخواست تامين خواسته با ايداع خسارت احتمالي وجود ندارد همچنان كه اگر دعوايي يك بار رد شود خواهان مي‌تواند مجددا دعوي خود را مطرح نمايد. اما اگر بر دادگاه محرز شود كه دعاوي و درخواست‌ها واهي مي‌باشد در اجراي تبصره ماده 109 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهان را به سه برابر هزينه دادرسي محكوم مي‌نمايد.

 

 

منبع:http://www.ghazavat.com/65/miz.htm