سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آيين دادرسي كيفري

نویسنده : خسرو بهمن یار

جایگاه و موضوع آئین دادرسی كیفری:

    ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به كیفر رسانیدن بزهكاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی كه از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است.

  مجموع قواعد و مقرراتی كه در طول رسیدگی كیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یكی از شاخه‌های علوم جنایی است كه آئین دادرسی كیفری نامیده می‌شود.

 

تعریف آئین دادرسی كیفری:

   

«آئین دادرسی كیفری مجموعۀ اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رآی و تجدید نظر و اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است».(مفاد ماده ا قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور كیفری)

 

اهداف آئین دادرسی كیفری:

  1) حفظ و صیانت از مصالح جامعه: همه اندیشمندان و صاحب‌نظران برای تكامل جامعه مدنی چهار پایۀ امنیت، فرهنگ، بهداشت و عدالت را لازم دانسته‌اند. عدالت كه عالی‌ترین هدف زندگانی است، نیازمند ضوابط درست دادرسی می‌باشد. جرم، حقوقِ جامعه را تضییع می‌كند و  ضوابطی كه در آئین دادرسی مقرر شده است می‌تواند هدف یاد شده یعنی صیانت از جامعه را تأمین كند.

  2) رعایت حقوق متهم و متضرر از جُرم: كسی كه در معرض اتهام قرار می‌گیرد باید بتواند آزادانه از خود دفاع كند.هم‌چنین برای متضرر از جرم هم باید شرایط رسیدن به حقوق از دست رفته باشد و آئین دادرسی كیفری رسالت تأمین حقوق هر دو دسته را به عهده دارد،

  3) تفكیك اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا.

  4) پیش‌گیری از اشتباهات قضایی.

 

رابطه آئین دادرسی كیفری با حقوق جزاء:

  آئین دادرسی كیفری از جلمه حقوق شكلی و حقوق جزاء، از قبیل حقوق ماهوی است. بین این دو رابطۀ مستقیم وجود دارد و می‌توان گفت كه حقوق جزاء بدون آئین دادرسی كیفری قابل اِعمال و اجرا نیست و در حقیقت لازم و ملزوم یكدیگرند.

 

تفاوت‌های  آئین دادرسی مدنی با آئین دادرسی كیفری:

  1) هدف اولی، حل‌و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است؛ ولی، هدف دومی، حفظ جامعه و رعایت حقوق متهم و متضرر از جرم است؛

  2) دعاوی مدنی با منافع خصوصی، انجام تعهدات و اختلافات مالی مربوط است؛ ولی، دومی با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد؛

  3) در دعاوی مدنی فقط به دلائل و مدارك ابرازی توجه می‌شود و شخصیت‌ و سوابق اصحاب دعوا مطرح نیست؛ ولی، در دومی، شخصیت متهم نیز همیشه مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

تفاوت‌های قانون آئین دادرسی كیفری با قانون آئین دادرسی مدنی:

    1) از حیث گذشت نمودن و انصراف دادن از دعوا؛

    2) از نظر اقامه دعوا؛

    3) از نظر هزینه دادرسی

    4) مرور زمان؛

    5) اجرای احكام؛

    6) دخالت ضابطین، مدیر دفتر و وكیل؛

    7) صدور رأی غیابی؛

    8) مهلت واخواهی؛

    9) اعتراض دادستان و رئیس دادگستری.

 

منابع:

 1- آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی كیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم، ج1، 1370، ص 36-23.

  2- آشوری، محمد؛ آئین دادرسی كیفری، تهران، سمت، چاپ هشتم، ج1، 1383، صص 25-10.

  3-  زراعت، عباس؛ آئین دادرسی كیفری، تهران، فكرسازان، چاپ دوم، 1383، ج1، ص 40-36.

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=17730