سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آيا شوراي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري، صلاحيت رسيدگي به ...

 

سوال 430- آيا شوراي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري، صلاحيت رسيدگي به اعتراض آراي كميسيون‌هاي شبه‌قضائي مانند كميسيون هاي مالياتي و ماده صد را دارد؟

جناب آقاي جعفري رئيس شعبه 1004
ج: خير، زيرا اولا به استناد ماده يك قانون شوراهاي حل اختلاف، هدف از تاسيس نهادي تحت عنوان شورا، به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي است و توجها به اينكه آراي صادره از كميسيون‌هاي مالياتي و ماده صد، از نهادهاي دولتي و عمومي صادر شده است؛ لهذا محلي براي ورود شوراهاي موصوف در رسيدگي به اعتراض از آراي كميسيون‌هاي مذكور وجود ندارد. ثانيا: رسيدگي‌هاي شوراها وفق مقررات قانوني آن، رسيدگي در ماهيت و ايجاد صلح و سازش است نه رسيدگي شكلي؛ در حالي كه وفق بند 2 از ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي ديوان در اعتراض به آراي كميسيون‌هاي فوق‌الاشعار صرفا و منحصرا از حيث شكلي و از حيث نقض قوانين و مقررات است نه رسيدگي ماهوي.

جناب آقاي سعادت‌زاده رئيس شعبه 1017
شوراي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به اعتراض آراي كميسيون‌هاي شبه قضائي مراجع حقوقي غيردولتي را دارا مي‌باشند مانند كميسيون ماده صد شهرداري و آراي صادره هيئت‌هاي حل اختلاف اداره كار در اختلاف بين كارگر و كارفرما. نكته قابل توجه اين است كه [شوراهاي حل اختلاف] تنها در صلح و سازش صلاحيت رسيدگي دارند؛ در غير اين صورت ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي است.

جناب آقاي غلامياري دادرس شعبه 1003
شورا صلاحيت رسيدگي از باب صلح و سازش را دارد در غير اين صورت صدور راي با ديوان عدالت است؛ مگر اينكه بر مبناي قانون، صلح و سازش ممنوع يا غيرممكن باشد؛ كه در اين صورت، در صلاحيت ديوان است.

جناب آقاي برومند رئيس شعبه 1024
شورا حتي در صورت تراضي، حق رسيدگي را ندارد و بايستي در شعبات ديوان عدالت رسيدگي گردد. اكثريت قضات حاضر در جلسه نظر به عدم رسيدگي شورا و صلاحيت رسيدگي شعبه ديوان را دارند.

منبع:http://www.ghazavat.com/59/miz.htm