سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

در جرايمي‌كه داراي جنبه عمومي‌بوده و نشر آگهي با تشخيص مقام قضايي باشد پرداخت هزينه دادرسي به عهده دولت است

 

در جرايمي‌كه داراي جنبه عمومي‌بوده و نشر آگهي با تشخيص مقام قضايي باشد پرداخت هزينه دادرسي به عهده دولت است 

 

شماره و تاريخ نظريه : 1233/34/7 – 20/10/83

سؤال :

آياهزينه آگهي احضـار متهـم موضوع ماده(111) ق.آ.د.ك،1290، به عهده مرجع رسيدگي‌كننده (سازمان قضايي) مي‌باشد يا مرجع شكايت كننده ؟

 

نظريه كميسيون : 

 

باعنايت به مقررات مواد(301،302و305) ق.آ. د. ك، 1378 ،  و ماده (492) ق. آ. د. ك،1290، جرايمي‌كه تعقيب آنها منوط به شكايت شاكي خصوصي مي‌باشد پرداخت هزينه دادرسي به عهده شاكي است ؛ لكن در جرايمي‌كه داراي جنبه عمومي‌بوده ونشرآگهي باتشخيص مقام قضايي باشد پرداخت هزينه دادرسي به عهده دولت مي‌باشد و در ضمن ، شاكي يامدعي خصوصي مي‌تواند هزينه هاي دادرسي را كه پرداخت نموده از مدعي عليه مطالبه نمايد.

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

imj.ir 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36283