سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

رسيدگي قبلي قاضي دادگاه و صدور رأي برائت نسبت به موضوع از موارد رد دادرس نمي‌باشد

 

رسيدگي قبلي قاضي دادگاه و صدور رأي برائت نسبت به موضوع از موارد رد دادرس نمي‌باشد 

 

شماره و تاريخ نظريه : 1022/34/7- 6/9/84

سؤال : 

الف- قبل از تصويب قانون جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح، يك نفر از كاركنان نظامي بــه اتهام لغو دستور و ايراد خسارت به اموال دولت تحت تعقيب قرارگرفته كه دادگاه با توجه به عدم احراز لغو دستور و مقررات قانون جديد در خصوص ايراد خسارت، حكم برائت وي را صادر مي‌نمايد . لكن يگان پس از صدور رأي برائت اعلام مي‌كند كه ميزان خسارت بالغ بر ده ميليون ريال است . بر همين اساس متهم مجدداً از طرف دادسرا به اتهام استفاده غيرمجاز از اموال دولتي تحت تعقيب قرار مي‌گيرد كه قاضي صادركننده رأي برائت قرار رد دادرس را به لحاظ اظهارنظر قبلي صادر مي‌نمايد . حال، آيا استدلال دادگاه صحيح است يا خير ؟

 

ب- چنانچه دادستان كه در مورد اتهامات اول ( لغو دستور و ايراد خسارت ) كيفرخواست صادر نموده است ،  اكنون به عنوان قاضي دادگاه منصوب شده باشد ، آيا مي‌تواند در موضوع دوم كه عنوان اتهامي‌تغيير نموده و دخالتي در قرار مجرميت و كيفرخواست آن نداشته است، اقدام به صدور رأي نمايد يا خير؟

 

نظريه كميسيون : 

 

1- پس از رسيدگي اوليه دادسرا به اتهامات متهم و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست تحت عنوان «لغودستور و ايراد خسارت به اموال دولتي » كه منتهي به صدور رأي برائت از سوي دادگاه نظامي‌دو بوشهرشده ، رسيدگي مجدد دادسرا به همان موضوع متعاقب گزارش مجدديگان تحت عنوان « استفاده غيرمجاز از اموال دولتي » فاقد وجهه قانوني مي‌باشد .

2- پس از صـــدور رأي برائت و اعتراض يگان با اين استدلال كه ميزان خسارت واردشده بالغ بـر ده ‌ميليون ريال  بوده است ، دادستان مي‌بايست برابر مقررات از رأي دادگاه نظامي‌دو درخــواست تجديدنظر مي‌نمود.

3- رسيدگي قبلي قاضي دادگاه به موضوع پرونده ازموارد رد دادرس نمي‌باشد و چنانچه موضوعي قبلاً رسيدگي شده و همان موضوع مجدداً در دادگاه مطرح شود، به اعتبار امر مختومه كيفري  مي‌بايست قرار موقوفي تعقيب صادرشود ، بنابراين قرار رد دادرس صادرشده از سوي دادگـــــاه صحيح نمي‌باشد .

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

imj.ir 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36282