سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مرور زمان در احكام غيابي قطعي و لازم‌الاجراء ، قابل اعمال مي‌باشد

 

مرور زمان در احكام غيابي قطعي و لازم‌الاجراء ، قابل اعمال مي‌باشد 

 

شماره و تاريخ نظريه  : 40/34/7 – 17/1/84

 

سؤال :

 

آيا مقررات مرور زمان كيفري در مورد احكام غيابي و غيرقطعي با توجه به مـــواد (173 و 174) ق . آ . د . ك ، 1378، قابل اعمال مي‌باشد يا خير ؟

 

نظريه كميسيون : 

 

چنانچه مهلت واخواهي و تجديد نظرخواهي احكام غيابي منقضي و رأي قطعي و لازم الاجراء شده باشد، با عنايت به مقررات ماده (174) ق . آ . د . ك ، 1378، موضوع مشمول مرور زمان مي‌باشد .

 

-------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

imj.ir 

 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=35772