سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

در صورت گذشت شاكي خصوصي، دادسرا ...

 

 

شماره و تاريخ نظريه  : 1122/34/7- 3/10/84

 

سؤال :

 

با عنايت به اينكه در ماده (727)ق . م . ا ، صراحتاً قيد شده است ، دادگاه مي‌تواند مجازات جرايم مندرج در آن ماده را تخفيف دهد و يا از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد ، خواهشمند است در خصوص نحوه موقوف ساختن پيگرد توسط مقامات دادسرا به استناد ماده مزبور،اين دادسرا را ارشاد فرماييد . 

 

نظريه كميسيون : 

 

باتوجه به اينكه ماده (727) ق.م. ا ، در زمان حاكميت دادگاههاي عمومي‌و انقلاب و فقدان نهاد تعقيب (دادسرا) در سيستم قضايي كشور به تصويب رسيده است، آوردن اصطلاح «دادگاه » در آن زمان كه عهده دار وظايف دادسرا نيز بوده امري طبيعي به‌نظر مي‌رسد. لكن در حال حاضر با عنايت به احياي مجدد دادسرا در نظام قضايي كشور، برابر قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي‌و انقلاب مصوب سال 81و حدود اختيارات دادسرا در تعقيب يا عدم تعقيب امر جزايي با الغاي خصوصيت دادگاه كه در ماده (727) ذكر شده است، در صورت گذشت شاكي خصوصي دادسرا به استناد ماده (8) ق. آ.د.ك، 1290، نسبت به موقوف نمودن تعقيب امر جزايي برابر مقررات اقدام مي‌نمايد .

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

imj.ir 

 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=35751