سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تأمین دلیل

انجام اقداماتی قانونی برای حفاظت از دلایل و مدارک دادرسی

انجام اقداماتی قانونی برای حفاظت از دلایل و مدارک دادرسی
تأمین دلیل به معنای ملاحظه و صورت‌برداری از دلایل و مدارک است. هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که در آینده بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، دسترسی به آنها دشوار یا مشقت‌بار خواهد شد یا دسترسی به آنها به طور کلی از بین خواهد رفت، اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالثی باشد، وی می‌تواند از دادگاه تامین آنها (ملاحظه، صورت‌برداری یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل) را بخواهد.
 
هنگامی که حق در معرض تجاوز قرار گیرد، به شكل دعوا طرح می‌شود و چون اثبات دعوا محتاج دلیل است، لذا مدعی حق باید آن را با دلیل اثبات كند.  گاهی در هنگام عدم تعرض به حق، دلیل كافی بر محافظت از آن قابل دسترسی است، اما هنگامی كه حق مورد نظر در معرض تجاوز قرار گرفت، صاحب حق با فقدان دلیل روبه‌رو می‌شود، مگر اینكه از قبل پیش‌بینی لازم را كرده و دلایل سابق را محفوظ داشته باشد. به گزارش میزان،‌ مسأله تأمین دلیل نیز بر همین پایه استوار بوده و به معنای در امنیت قرار دادن دلیل است. در مواردی كه اشخاص ذی‌نفع احتمال بدهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی، كسب اطلاع از مطلعان و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه، تأمین آنها را درخواست کنند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است.
 
  شرایط تأمین دلیل
وجود دلیل: تأمین دلیل به معنای حفظ دلیل موجود است؛ نه جمع‌آوری یا تحصیل آن. این دلایل ممكن است استماع شهادت شهود، تحقیق از مطلعان، اخذ نظریه كارشناس و انعكاس دفاتر بازرگانی باشد. اگر استفاده از دلایل موجود بعدها با سختی انجام شود، باید آن را حفظ كرد. اگر طبیعت دلیل به‌گونه‌ای باشد كه بعدها نتوان به همان شكل از آن استفاده کرد، تأمین دلیل لازم است؛ در غیر این صورت موردی برای تأمین آن نیست. درخواست تأمین دلیل از دادگاه: مرجع تأمین دلیل، دادگاه عمومی است كه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است. عدم ممانعت در ارایه دلیل: تأمین دلیل در صورتی به عمل می‌آید كه كسی جلوگیری و معارضه نكند. به عنوان مثال پیمانكار ساختمان اجازه ورود به ساختمان جهت صورت‌برداری از كارش را ندهد. در این صورت نمی‌توان از قوای عمومی استمداد كرد. مگر اینكه دادگاه پس از احراز، ترتیبی ‌دهد كه قرار با كمک‌ مأموران نیروی انتظامی و... احراز شود. درخواست تأمین دلیل را به دو صورت كتبی و شفاهی می‌توان انجام داد. زمان درخواست می‌تواند قبل از اقامه دعوا یا در هنگام دادرسی باشد. این درخواست باید حاوی نكاتی از قبیل مشخصات درخواست‌كننده و طرف او؛ موضوع دعوا و اوضاع و احوالی باشد كه موجب درخواست تأمین دلیل شده است. با توجه به ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالتی بر اعتبار دلایل تأمین‌شده ندارد؛ به این معنا که دلیلی که تأمین شده، قاطع نیست.
   مجریان تأمین دلیل
به موجب قانون هرگاه قرار تأمین صادر شود، دادگاه می‌تواند اجرای آن را به دادرس علی‌البدل؛ مدیر دفتر دادگاه و شخص قاضی صادركننده رأی؛ زمانی كه تأمین دلیل مبنای حكم باشد، واگذار كند. دادگاه فقط می‌تواند از دعوایی حمایت کند که مقرون به دلیل بوده و حفظ دلیل نیز تنها از راه تأمین دلیل میسر است. طرح دعوای بدون دلیل ممکن است موجب مسئولیت مدنی خواهان شده و به محکومیت او به پرداخت خسارات دادرسی منجر شود. تأمین دلیل عبارت است از صورت‌برداری دادگاه (به تقاضای ذی‌نفع) از ادله اثبات دعوای مدعی، پیش از آنکه زمان اثبات آن فرا برسد.  تأمین دلیل، حفظ دلیل موجود است؛ نه جمع‌آوری یا تحصیل دلیل.استعلام نظر کارشناس در خصوص موردی است که ممکن است در آینده به علت از بین رفتن موضوع، امکان جلب نظر کارشناس در آن خصوص مقدور نباشد. هدف از تأمین دلیل، حفظ دلیل است و میزان ارزش آن با تشخیص دادگاه تعیین می‌شود. تأمین دلیل اقدامی پیشگیرانه است و حتی می‌توان در قالب دستور موقت، درخواست تأمین دلیل کرد. ارزش آنچه از آن صورت‌برداری می‌شود یا نظر کارشناسی در خصوص آن اخذ می‌شود یا از شهود تحقیق می‌شود، از لحاظ ماهوی، نسبت به دعوای مورد نظر خواهان در تأمین دلیل مورد نظر نیست.  صرف تأمین دلیل از ادله مورد نظر، دلیل حقانیت استفاده‌کننده از این دلایل در دعوای مربوط نیست. درخواست تأمین دلیل به صورت کتبی یا شفاهی انجام می‌شود. قید درخواست در فرم چاپی دادخواست، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد. تنها در صورتی که تأمین دلیل از طرف ذی‌نفع درخواست شود، قابل پذیرش است.  درخواست تأمین دلیل می‌تواند از طرف مدعی‌علیه و از سوی شخصی که احتمال می‌دهد در آینده دعوایی علیه او اقامه شود، به عمل آید. عضو مجری قرار تأمین دلیل اعم از قاضی یا مدیر دفتر نباید در تأمین دلیل به کیفیت و خصوصیات دلیل مورد نظر تعرضی کند. قبل از دادرسی و همزمان با آن، درخواست تأمین دلیل، قابل پذیرش است. درخواست تأمین دلیل ضمن دادخواست قابل پذیرش است زیرا وقتی پذیرش آن قبل از اقامه دعوا و در جلسه دادرسی ممکن باشد، در ضمن دادخواست به طریق اولی جایز است. درخواست تأمین دلیل به وسیله دادخواست به طریق اولی قابل پذیرش است و صدور قرار رد درخواست تأمین دلیل به علت اینکه در دادخواست نوشته‌ نشده، فاقد مجوز قانونی است.
 
  مرجع صالح
در مناطقی که شورای حل اختلاف وجود ندارد، دادگاهی که دلایل و امارات در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است و در مناطقی که شورای حل اختلاف تشکیل شده، شورا صالح است. در صورتی که موضوع تأمین دلیل در حوزه دادگاه‌های متعدد قرار داشته باشد، برای تأمین هر دلیل باید به دادگاه محل وقوع آن مراجعه کرد. با توجه به بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، تامین دلیل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است اما با عنایت به ماده 22 قانون مذکور اگر تأمین دلیل توأم با دعوای اصلی یا در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شود و رسیدگی به دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه باشد، رسیدگی به درخواست تأمین دلیل نیز در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
 
صدور قرار
دلیل، مدرک، قرینه و اماره‌ای که می‌تواند مورد تأمین قرار گیرد، شامل اطلاعات مطلعان، نظریه کارشناسی، دفاتر تجاری، دلیل موجود نزد طرف دعوا و شخص ثالث است. در مرحله صدور قرار تأمین دلیل، طرف مقابل درخواست‌کننده نباید احضار شود. در قرار تأمین دلیل باید دلایل و امارات موضوع تأمین مورد تصریح واقع شود تا حدود اختیارات و وظایف مأمور مجری قرار مشخص باشد. دادگاه رسیدگی‌کننده به درخواست تأمین دلیل نیز نباید به ماهیت قضیه وارد شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/?nid=4040&pid=6&type=0

تأمین دلیل در ملک اجاره‌ای

تأمین دلیل در ملک اجاره‌ای
امروزه تلاش بر این است که با ایجاد و تشکیل نهادهای مردمی و شبه قضایی، زمینه حل و فصل مشکلات مردم به راحتی تحقق یابد. در این خصوص یکی از اموری که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف بوده، درخواست تأمین دلیل در خصوص تحویل کلید محل اجاره‌ای است.  از جمله اموری که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف بوده، درخواست تأمین دلیل در خصوص تحویل کلید محل اجاره‌ای است. در این صورت مستأجر می‌تواند ضمن ارایه درخواست، کلید محل اجاره را به دفتر شورای حل اختلاف تحویل دهد و همین امر ب ذکر تاریخ دقیق صورت‌جلسه شود.
 تأمین دلیل چیست؟
در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل یا دلایلی که نزد طرف دعوی یا دیگری است با مشکل مواجه خواهد شد، می‌توانند اقدام به تحصیل تأمین دلیل کنند. 
مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه، جمع‌آوری و صورت‌برداری از این گونه دلایل است. گاهی ممکن است در طول رسیدگی به پرونده امکان دسترسی به دلایل و مدارک نباشد و موجب تضرر طرف مقابل فراهم شود یا فاصله زمانی وقوع حادثه تا رسیدگی به پرونده باعث شود حقی از طرفین پرونده زایل شود. 
لذا قبل از طرح دعوی ضمن اقدام فوری می‌توان از شورای حل اختلاف درخواست کرد تا حسب مورد جهت ملاحظه و صورت‌برداری وضع موجود یا انجام کارشناسی و تحقیق از مطلعین و غیره اقدام شود و متعاقباً تأمین دلیل انجام‌شده به عنوان دلیل در مرجعی که اصل دعوی در آن مطرح می‌شود، ارایه شود. 
به طور مثال، وقتی به هر دلیلی پس از اتمام قرارداد، مستأجر منزل مسکونی را تخلیه کند و موجر حاضر به پذیرش نباشد، مستأجر می‌تواند به شورای حل اختلاف محل سکونت خود مراجعه کرده و تأمین دلیل در زمینه تحویل کلید را درخواست کند.
 
 درخواست تأمین دلیل
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، درخواست تأمین دلیل می‌تواند در فرم‌های چاپی دادخواست یا در کاغذ عادی یا حتی به صورت شفاهی در شورای حل اختلاف طرح شود.
در صورتی که درخواست‌کننده تأمین دلیل سواد کافی نداشته باشد و به صورت شفاهی درخواست می‌کند، شورای حل اختلاف وظیفه دارد آن را صورت‌جلسه کند و در این درخواست ممکن است چند نکته به صورت همزمان از شورا تقاضا شده و به صورت یکجا مطرح شود. 
به طور مثال زمان تحویل کلید، صورت‌برداری، ثبت وضع موجود ساختمان و تهیه گزارش هنگام تحویل و... نیز خواسته شود.
 
 می‌توان طرف مقابل را به انجام امر یا خودداری از انجام امری مکلف کرد؟
در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه آیا در اجرای قرار تأمین دلیل می‌توان طرف مقابل را به انجام امر یا خودداری از انجام ام، مکلف کرد؟
پاسخ این پرسش، منفی است زیرا همان طور که گفته شد، مقصود از تأمین دلیل تنها صورت‌برداری و حفظ دلایل است و اقداماتی که در این پرسش مطرح شده است، باید از طریق دستور موقت و تأمین خواسته انجام شود.
همچنین پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که در صورتی که مؤجر از گرفتن کلید پس از تخلیه محل اجاره امتناع ورزد، چه باید کرد؟
در پاسخ باید گفت در این صورت مستأجر می‌تواند ضمن درخواست تأمین دلیل به شورای حل اختلاف کلید محل اجاره را به دفتر شورای حل اختلاف تحویل دهد و همین امر صورتجلسه شود که در مورخه فلان، کلید محل اجاره توسط مستأجر تحویل دفتر شورای حل اختلاف شده است. 
البته مراتب امتناع موجر از گرفتن کلید نیز باید از وی تحقیق و صورتجلسه شود و مراتب توسط مدیر دفتر شورای حل اختلاف مورد تأیید قرار گیرد که در صورت نیاز می‌توان به این موضوع استناد و آن را به مرجع قانونی رسیدگی‌کننده ارایه کرد.
پرسش کاربردی دیگری که در اینجا مطرح می‌شود و می‌توان آن را بررسی کرد، این است که اگر مهلت اجاره منقضی شود و مستاجر آپارتمان را رها کرده و تخلیه نکند، تکلیف چیست؟ 
به این پرسش هم می‌توان اینگونه پاسخ داد که مالک می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل ملک، ضمن تأمین دلیل و اعزام کارشناس به محل، استحقاق دریافت اجرت‌المثل ایامی که مستأجر از استرداد کلید خودداری کرده است، را مطالبه کند. 
به دلیل اینکه تصرف وی بدون اذن مالک بوده و عدم تحویل کلید به منزله تصرف است، ولو اینکه از آپارتمان، استیفای منافع و استفاده‌ای نداشته باشد.
منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/21109

مقررات درخواست تأمین دلیل

یک قاضی دیوان عالی کشور بررسی کرد؛ مقررات درخواست تأمین دلیل
 
 
یک قاضی دیوان عالی کشور گفت: بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین دلیل، قبل از دادرسی و همزمان با آن قابل پذیرش است و می تواند کتبی یا شفاهی باشد.
هرگاه شخص ذی نفع احتمال دهد در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، استفاده از دلیل و مدرک دعوا در آینده، ناممکن یا سخت خواهد شد، اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود فرد یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد، می تواند از دادگاه تامین آنها را بخواهد. در اینجا منظور از تامین، بازدید، صورت برداری، تحقیق یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل است.
دکتر رضا صفرپور، قاضی دیوان عالی کشور، استادیار دانشگاه و سرپرست مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران در گفت وگو با مهداد در تعریف تأمین دلیل اظهار کرد: تأمین دلیل در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد آمده است که بر اساس ماده ۱۴۹، در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه تامین آنها را درخواست کنند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.
وی در خصوص مصادیق استفاده از تأمین دلیل نیز گفت: به عنوان مثال بر اثر نشتی لوله آب، فاضلاب یا کفشور در طبقات فوقانی ساختمان خرابی به وجود آمده و فرد مقابل حاضر به پرداخت خسارت نباشد. در چنین مواقعی که اشخاص ذی نفع می خواهند خسارات وارده را برآورد کنند تا بعدها از طریق طرح دعوا، خسارت را وصول کنند و در موقع محاکمه، خسارت‏ معلوم باشد، کارشناس مربوطه ضمن بازدید، میزان خسارت وارده را معین می کند.
   زمان ارایه دادخواست تأمین دلیل
این قاضی دیوان عالی کشور در خصوص زمان ارایه دادخواست تأمین دلیل و نکات ضروری و مورد توجه در آن بیان کرد: بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین دلیل، قبل از دادرسی و همزمان با آن قابل پذیرش است و می تواند کتبی یا شفاهی باشد که معمولا به صورت کتبی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: همچنین برابر ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست شفاهی تأمین دلیل باید در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده برسد و تنها در صورتی که تأمین دلیل از طرف ذی نفع درخواست شود، قابل ارایه است. صفرپور اضافه کرد: در درخواست تامین دلیل مشخصات درخواست کننده، مشخصات طرف مقابل، موضوع تامین دلیل و اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است، باید حتما قید شود.
   مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست
وی در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین دلیل عنوان کرد: به موجب قانون مصوب سال ۱۳۹۴ شوراهای حل اختلاف،رسیدگی به درخواست تأمین دلیل در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن شورا به موجب ماده ۲۲ قانون شوراها معمولا واقع شده باشد.
سرپرست مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران همچنین در ادامه اظهار کرد: در مرحله صدور قرار تأمین دلیل، طرف مقابل درخواست کننده نباید احضار شود. در قرار تأمین دلیل باید دلایل و امارات موضوع تأمین، مورد تصریح واقع شود تا حدود اختیارات و وظایف مأمور مجری قرار مشخص باشد. مرجع رسیدگی کننده به درخواست تأمین دلیل نباید به ماهیت قضیه وارد شود.
وی با بیان اینکه قرار تأمین دلیل باید به وسیله قاضی یا مدیر دفتر اجرا شود، تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که موضوع تأمین دلیل فوریت نداشته باشد، باید با احضار خوانده و در صورت فوریت داشتن، بدون احضار وی تأمین دلیل شود. منظور از احضار طرف، دعوت به حضور است و باید با برگ اخطاریه انجام شود. حضور طرف مقابل نیز برای این است که ناظر جریان بوده و از حقوق و منافع خود دفاع کند و بر اساس ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی عدم حضور طرف مقابل، منافی تأمین دلیل نخواهد بود.
به گفته صفرپور، منظور از طرف مقابل، شخصی است که از طرف او دلایل تأمین می شود و احتمالاً در آینده علیه وی اقامه دعوا می شود؛ نه کسی که دلایل در اختیار اوست. وی هدف از تأمین دلیل را حفظ دلایل دانست و گفت: صرف تأمین دلیل از ادله مورد نظر، دلیل حقانیت استفاده کننده از این دلایل در دعوای مربوط نیست و میزان ارزش آن با تشخیص قاضی تعیین می شود.
  موارد رد درخواست
این استادیار دانشگاه در خصوص موارد رد درخواست تأمین دلیل بیان کرد: در صورتی که مرجعی که به آن مراجعه شده است، صلاحیت رسیدگی به دادخواست تأمین دلیل را نداشته باشد یا درخواست فاقد شرایط باشد، قرار رد درخواست صادر می شود همچنین در صورتی که درخواست تأمین دلیل فاقد شرایط شکلی لازم باشد، مثلاً هزینه دادرسی پرداخت نشده باشد، قرار رد آن صادر خواهد شد.
وی افزود: از سوی دیگر چنانچه درخواست تأمین دلیل، شرایط مذکور در ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی را دارا نباشد، قرار رد صادر خواهد شد و در صورتی که خواهان، درخواست تأمین دلیل را مسترد کند، قاضی قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.
صفرپور با بیان اینکه تأمین دلیل، حفظ دلیل موجود است نه جمع آوری یا تحصیل دلیل؛ و اگر تحصیل دلیل باشد، درخواست تأمین دلیل رد خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این رابطه باید اذعان کرد که رد درخواست از سوی قاضی شورا که همان قاضی دادگستری است، می تواند صورت گیرد و چنانچه فرد ذی نفع اعتراضی داشت، می تواند در مجتمع های قضایی و حقوقی آن را طرح کند.
 
منبع:
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17890