Month: بهمن ۱۳۹۵

دی ۲۹, ۱۳۹۵ mo_hassani ۰ Comments

جلسه اول دادرسی-علیرضا تمیزکار   موضوع تحقیق: جلسه اول دادرسی  استاد:دکتر محمد تقی رضایی  دانشجو:علیرضا تمیزکار آبان – ۹۳ رشته:حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد…