Month: فروردین ۱۳۹۵

اسفند ۲۳, ۱۳۹۴ mo_hassani ۰ Comments

چگونگی استیفای مطالبات در روابط موجر و مستاجر     روابط میان موجر و مستاجر از جمله دعاوی شایع د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بوده که یکی از این…