نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام1399

فروردین ۱۹, ۱۳۹۹ mo_hassani ۰ Comments

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۱۲۶۸ 
چهارشنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۸
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۸۵۱
 
بخشنامه در خصوص نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۹
شماره۹۰۰۰/۲۳۱۶۷۱/۱۰۰                                                           ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
 
جناب آقای اکبرپور
 
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
 
تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۳۱۴۶۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۹» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
 
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
 
شماره۹۰۰۰/۲۳۱۴۶۷/۱۰۰                                                           ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
 
بخشنامه در خصوص نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۹
مراجع قضایی سراسر کشور
 
با تبریک ایام بعثت نبی مکرم اسلام (ص) و فرا رسیدن سال جدید، در اجرای ماده۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۹، مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون ریال تعیین می‌گردد.
 
امید است با عنایت خداوند متعال و رعایت بیش از پیش قانون و اخلاق از ناحیه شهروندان کاهش تعداد موارد محکومین به دیه عمد و غیرعمد بویژه حوادث رانندگی را شاهد باشیم.
 
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی
  
 
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=21880