قوانین مرتبط با کانون وکلای دادگستری

آبان ۲۶, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

  فایل پیوست    لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333
  فایل پیوست    آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری
  فایل پیوست    قانون وکالت
  فایل پیوست    آئیننامه کانون وکلاء
  فایل پیوست    نظامنامه قانون وکالت
  فایل پیوست    مقررات حق الوکاله
  فایل پیوست    آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده187
  فایل پیوست    قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری
  فایل پیوست    قانون اصلاح ماده یک قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری
  فایل پیوست    لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلاء دادگستری
  فایل پیوست    قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
  فایل پیوست    آیین نامه اجرایی ماده8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
  فایل پیوست    آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
  فایل پیوست    قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
  فایل پیوست    تخلفات انتظامی وکلا
  فایل پیوست    آیین نامه های داخلی کانون وکلای دادگستری


به نقل از :پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز

http://icbar.ir/Default.aspx?tabid=113