Category: حقوق جزایی

فروردین ۳, ۱۳۹۸ mo_hassani ۰ Comments

نحوه تخفیف مجازات در جرایم مختلف اگر نگاهی به قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری بیندازیم متوجه می‌شویم قانون‌گذار مجازات بسیاری از جرائم را…