مهريه:استفتائات حضرت آيت الله بهجت (قدس سره)

آذر ۱۹, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

 مهریه

 

نهایت حق امتناع زوجه از تمکین براى اخذ مهر

106. حقّ امتناع زوجه از تمکین براى گرفتن مهریه پیش از دخول، تا چه زمانى باقى است؟

ج. اگر زمان مشخصى در بین نبوده است، این حق تا گرفتن تمام مهریه باقى است.

 

حق زن براى مطالبه مهریه قبل از دخول

107. در بحث طلاق غیر مدخول ٌ‏بها آمده که مالک نصف مهریّه مى ‏باشد و در مدخولٌ بها آمده که مالک تمام مهریه است. سؤال این که آیا زن قبل از اجازه‏ى مواقعه، حقّ مطالبه ‏ى همه‏ ى مهریه را دارد یا نصف آن را؟

ج. حقّ مطالبه‏ ى همه‏ ى مهریّه را دارد.

 

تعیین مهریه بدون دخالت عروس و داماد

108. در برخى از مناطق رسم آن است که بزرگان فامیل دختر و پسر متکفّل تعیین مهریه مى ‏شوند، در صورتى که پسر قلبا رضایتى به آن‏چه آنان تعیین کرده‏ اند ندارد، آیا آن مهریه بر ذمه ‏ى او خواهد بود؟

ج. طیب خاطر و رضایت قلبى میزان است، پس اگر در وقت عقد رضایت به آن ندهد و بعد از عقد هم راضى نشود، آن مهریه به ذمه ‏ى او نخواهد بود.

حالّ بودن و مؤجّل بودن مهر

109. در عرف معمول خواستگارى خانواده‏ ها، مهریّه را کسى حالاًّ خواستار نمى ‏باشد و مى ‏دانند اگر چنین تقاضایى بکنند، به جهت بالا بودن مهریّه، عملاً ازدواجى صورت نمى ‏گیرد و از طرفى براى آن زمانى را مشخّص نمى ‏کنند و در عقدنامه ‏ى ازدواج نوشته مى ‏شود مهریه عندالمطالبه پرداخت شود، آیا مهریّه حال است یا مؤجّل؟

ج. در هر دو مورد مذکور در سؤال، مهریّه حالّ حساب مى ‏شود.

 

معسر بودن زوج و تقاضاى تمام مهر

110. در صورت حالّ بودن مهریه و ناتوانى زوج از پرداخت تمام آن به صورت نقدى، آیا زوجه مى ‏تواند مهریه را ـ به فرض این که باکره است ـ به طور کامل درخواست کند؟

ج. زن تا پرداخت تمام مهریه حقّ مطالبه جهت تمکین دارد؛ هر چند مرد معسر، معذور است.

 

زمان مطالبه‏ ى نصف مهر

111. اگر زوجه غیر مدخوله باشد، بلافاصله بعد از جارى شدن عقد، مى ‏تواند مطالبه‏ ى نصف مهریّه نماید؟

ج. به تمام شدن عقد، زوجه مى ‏تواند تمام مهر را مطالبه کند، به شرط یسار زوج، مگر در صورتى که مؤجّل باشد؛ و اگر طلاق یا فوت یا فسخ ـ در موارد عنن ـ قبل از دخول، واقع شد، مهریّه تنصیف مى ‏شود، واللّه‏ العالم.

 

قسط ‏بندى مهریه و تمکین زن

112. اگر زوج معسر بود و به تکلیف دادگاه ملزم به پرداخت مهریه به صورت قسطى شد، با توجّه به این که امروزه مهریه‏ ها بالا است و پرداخت قسطى آن هم سال‏ها طول مى ‏کشد تا تمام شود، آیا با این وجود با فرض باکره بودن و عدم مواقعه، زن حقّ دارد تا پایان قسط آخر تمکین نکند؟

ج. اگر تأجیل رافع حق مطالبه، به نحو شرعى محقق شد، با دریافت اوّلین قسط ـ حالّ اگر باشد ـ دیگر حقّ امتناع از مواقعه ندارد.

 

حق امتناع از تمکین براى زن

113. زنى با توجّه به این که شوهر توان مالى جهت پرداخت مهریه ندارد، به عقد او درمى ‏آید. آیا بعد از عقد مى ‏تواند تا وصول مهر از تمکین امتناع کند؟

ج. اگر مهر حالّ و غیر مؤجّل باشد، حقّ امتناع دارد.

 

تخلّف از غیر تمکین براى دریافت مهر

114. در صورت حالّ بودن مهر، زوجه غیر مدخول بها حقّ دارد تا گرفتن مهریه تمکین نکند. امّا آیا حقّ دارد در غیر تمکین، از زوج اطاعت نداشته باشد؛ مثلاً منزل خانواده‏ ى خود بماند و هر جا خواست برود هر کار خواست بکند؟ در این صورت مى ‏تواند نفقه را مطالبه نماید؟

ج. حقّ ندارد و اگر اطاعت در این امور نکند، ناشزه مى ‏شود و حقّ نفقه ندارد.

 

آمیزش از پشت و تقاضاى مهریه

115. اگر دختر و پسر در ایام عقد از پشت آمیزش کرده باشند، آیا دختر حق دریافت کل مهریه را با عدم پذیرش تمکین از جلو دارد؟

ج. خیر ندارد، اگر عمل او اسقاط حق بوده و اختیارى، و از روى اکراه نبوده است.

تعارض اظهارات زن و مرد در مهر و تمکین

116. اگر زن بگوید: اگر مهریه‏ام را بگیرم تمکین مى ‏کنم؛ ولى شوهر بگوید: در صورتى که مهریه را بگیرد نیز از تمکین خوددارى مى‏ کند، در چنین صورتى، اظهارات کدام یک باید مبنا و ملاک عمل قرار گیرد؟

ج. در این صورت باید مهر را نزد شخص امینى قرار دهند تا پس از تمکین به زوجه بدهد.

 

رابطه طلاق با تقاضاى مهر

117. اگر زن قبل از تمکین، مهریه خود را طلب کند، ولى مرد قادر به پرداخت آن نباشد، آیا مى ‏تواند تقاضاى طلاق کند؟ در صورت جواز، آیا این موضوع موجب سست شدن بنیان خانواده نمى ‏شود چون امروزه بسیارى از زنان به محض گرفتن مهریه، از شوهر خود جدا مى ‏شوند؟

ج. خیر، امر طلاق به دست مرد است.

 

مراد از تمکین

118. در مواردى که مهریه حالّ باشد و زن مطالبه‏ ى آن را نماید، مى ‏فرمایند که زوجه حقّ دارد تمکین نکند. آیا مراد از تمکین همان اجازه‏ ى نزدیکى است یا خیر؟

ج. بلى، خود را در معرض آن درآوردن است.

 

مهرالسنّه

119. مهرالسنّه که پانصد درهم مى ‏باشد، یک درهم آن معادل چند گرم مى‏ باشد؟

ج. درهم شرعى مراد است که هر درهم 6/12 نخود است و هر نخود تقریبا 2/ گرم است؛ پس هر درهم تقریبا 5/2 گرم است. و مهر السنه تقریبا یک و ربع کیلو نقره مسکوک است.

120. قرار دادن «مهر السنّه» به تنهایى به عنوان مهریه‏ ى یک زن در چه صورتى صحیح است؟

ج. مطلقا صحیح است.

 

121. اگر زنى مهریه خود را مهرالسّنه قرار دهد، آیا معادل آن را طلب دارد یا مهرالمثل؟

ج. معادل مهرالسّنه را طلب دارد.

 

اختلاف در نزدیکى و عدم آن

122. زوجین بعد از عقد ازدواج قصد جدایى از هم را دارند و زوجه مدّعى است به واسطه ‏ى نزدیکى، مستحقّ کلّ مهریه است و زوج به جهت عدم نزدیکى، زوجه را مستحقّ نصف مهریه مى ‏داند، در صورت اختلاف بین زوجین در عقد نکاح در این که نزدیکى صورت گرفته است یا خیر، قول کدام یک مقدّم و معتبر است؟

ج. اگر براى حاکم استعلام حال ممکن نیست، قول زوج مقدّم است.

 

نشوز و حقّ مهر

123. هر گاه زنى به خانه‏ ى شوهر آمده و پس از مدّت کمى خانه‏ ى شوهر را بدون جهت و اجازه ‏ى شوهر ترک کند و به خانه‏ ى پدرش برود و دیگر حاضر به آمدن به خانه‏ ى شوهر نباشد و تقاضاى طلاق کند، آیا حقّى به مهریه دارد یا نه؟

ج. در غیر طلاق خلع یا مبارات (مقدار بذل)، حقّ مهریه دارد.

 

بخشیدن مهر بعد از فوت شوهر

124. زنى مهریه ‏اى را که از شوهر طلب‏کار است و در ذمّه‏ ى او است؛ پس از فوت شوهر بخشیده، آیا این بخشش، حکم ابراء را دارد یا هبه است؟

ج. ابراء است و شرایط بخشش را ندارد.

فوت یکى از زوجین

125. هر گاه یکى از زوجین قبل از دخول فوت کند، آیا تمام مهر را باید به زن داد یا نصف مى ‏شود؟

ج. مهر نصف مى ‏شود.

 

خودکشى زن و مسأله‏ ى مهر

126. هرگاه زن بعد از عقد و قبل از دخول خودکشى کند، آیا تمام مهر را مى ‏برد یا نصف را؟

ج. بنابر اقوى مهر نصف مى ‏شود.

 

ارش از بین بردن بکارت

127. شخصى با دختر باکره ‏اى زنا کرده و با رضایت دختر ازاله‏ ى بکارت نموده که مهر در این صورت ثابت نیست، آیا ارش ازاله‏ ى بکارت ثابت است یا نه؟

ج. در این تأمّل است، پس احتیاط در مصالحه است.

 

اعتبار قیمت طلا در مهر

128. در سند ازدواج، مهریه را یک صد سکّه بهار آزادى به قیمت چهارصد هزار تومان قرار داده ‏اند، اکنون که 15 سال از آن تاریخ مى ‏گذرد و قیمت طلا چند برابر شده، میزان طلاست یا پول رایج آن موقع؟

ج. ظاهرا طلا میزان است.

 

قرار دادن سفر حجّ یا عمره به عنوان مهر

129. آیا قرار دادن سفر حجّ تمتّع یا حجّ عمره به عنوان مهریّه جایز است یا نه؟

ج. مانع ندارد و بهتر است قیمت آن هم تعیین شود.

مهریه‏ ى یک جلد کلام ‏اللّه‏ مجید

130. اگر مهریه ‏ى زن یک جلد کلام‏ اللّه‏ مجید باشد، آیا هنگام طلاق همان را باید به زن داد؟

ج. بله، زاید بر آن واجب نیست.

 

طىّ مدارج علمى به عنوان صداق

131. آیا جایز است صداق را طىّ نمودن مدارج علمى مشخص نمود؟

ج. هر عملِ مشروع متموّل، جایز است صداق قرار داده شود.

 

رابطه بکارت و مهریه

132. خانمى که شوهرى اختیار نکرده است، ولى قبلاً ازاله‏ ى بکارت شده است، باکره محسوب مى ‏گردد؟ چنان‏چه وى به عقد مردى درآید و قبل از نزدیکى شوهر، طلاق بگیرد آیا مشمول مهریّه مى ‏باشد یا خیر؟ به چه نسبتى از مهریه؟

ج. مهریه در طلاق قبل از دخول نصف است و اختیار طلاق با مرد است و بکارت و عدم آن در این مورد دخالت ندارد.

 

طلب مهریّه از پدر شوهر

133. همسر پسرى در یکى از ملک‏ه اى پدر، مهریه دارد. آیا با عدم یقین به عقل پدر، وظیفه‏ ى فرزندان پدر چیست؟

ج. همسر حقّ دریافت مهر خود را دارد و با فرض این که شعور پدر، هر چند به حکم استصحاب برقرار نباشد، باید با نظر حاکم شرع تحویل دهند.

 

تعهّد به پرداخت مهر توسّط پدر شوهر

134. اگر پدر شوهر مهریه‏ ى عروس را قبول کند، آیا پرداخت مهر بر او واجب مى ‏شود و یا بر عهده ‏ى شوهر است و اگر بمیرد، مهریه ساقط مى ‏شود یا از مال او باید بدهند یا به عهده ‏ى شوهر انتقال پیدا مى ‏کند؟

ج. مهریه بر عهده‏ ى شوهر است و مجرّد وعده ـ که در ضمن عقدى نباشد ـ الزام ‏آور نیست، به خلاف این که هنگام عقد، پدر شوهر مهریه را ضامن شود که دینِ بر عهده اوست که در این صورت اگر وفات کند، از عهده‏ ى شوهر ساقط است.

 

مهریه ‏هایى که در اثر زمان کم‏ارزش شده

135. مهریه‏ هایى که مثلاً 40 سال قبل هزار تومان بوده، آیا اکنون همان مقدار بر عهده‏ ى زوج است یا این که باید مقدار قدرت خرید هزار تومان در 40 سال قبل به عنوان مهریه محاسبه شود؟

ج. احتیاطا بر ارزش پول در آن زمان مصالحه کنند.

 

مهریه قرار دادن ختم قرآن براى سلامتى امام زمان ـ عجّل ‏اللّه ‏تعالى ‏فرجه ‏الشّریف ـ

136. آیا زوجه مى ‏تواند مهریّه‏ اش را یک سال ختم قرآن توسط همسرش براى سلامتى آقا امام زمان ـ عجّل ‏اللّه‏ تعالى ‏فرجه‏ الشّریف ـ قرار دهد؟

ج. اشکال ندارد.

 

حق زیاد کردن مهریه پس از عقد

137. پس از تعیین مهریّه در عقد ازدواج و اجراى صیغه، آیا زوجه حقّ ازدیاد مهریّه را دارد؟

ج. دیگر زوجه حقّ زیاد کردن مهریّه را ندارد. اما اگر شوهر خودش از باب هبه چیزى به او بذل کند، مانعى ندارد.

نحوه تعیین میزان مهرالمثل

138. نحوه تعیین مقدار مهرالمثل را در مواردى که باید مهرالمثل پرداخت شود، بیان فرمایید.

ج. اگر طرفین بر مبلغى مصالحه کنند، مهرالمثل همان است وگرنه از اهل آن سؤال مى ‏کنند و در صورت اختلاف، حدّ وسط را مى ‏گیرند.

 

مهریه زن بهایى

139. مسلمانى با زن بهایى از روى جهل به مسأله ازدواج و وطى به شبهه کرده است. آیا مهریه زن به عهده مسلمان است؟

ج. واجب نیست چیزى به او بدهد.

 

شرط عدم مطالبه مهریه

140. آیا مرد ضمن عقد مى‏ تواند شرط کند که زن تا مدتى حق مطالبه‏ ى مهر را نداشته باشد؟

ج. بله، مى ‏تواند مهر مؤجّل قرار دهد.

 

عدم لزوم گفتن عنوان در پرداخت مهر

141. مرد اگر قصد دادن مهریه زن را دارد، اطلاع دادن به زن لازم است به این که این را به عنوان مهر به تو مى ‏دهم؟

ج. با تسلیم مهر چه عین باشد چه دین، ذمّه‏ ى زوج فارغ مى‏شود و از عهده خارج مى ‏گردد، مگر در فرض غرر.

 

تبانى بر مهر و کمتر نوشتن در مهرنامه

142. به دخترى گفتند مهریه‏ ى شما فلان مقدار است؛ ولى در عقدنامه کمتر از آن مبلغ نوشته و صیغه را بر آن مبلغ کمتر جارى کردند. آیا این صیغه (ازدواج دایمى) صحیح است؟

ج. ظاهرا صحّت آن، بر اجازه‏ ى دختر توقّف دارد.

 

تعیین مهر به دست کیست؟

143. آیا در تعیین مقدار مهریه توافق دختر و پسر شرط است؟ یا آن‏که والدین آن‏ها هم حقّ اعمال نظر دارند؟

ج. هر کدام از دختر و پسر بر خودش ولایت دارد، امر مهر هم به خود او مربوط است.

 

ضرورت مهریه در عقد

144. آیا قرار دادن مهریه جزو شرایط ازدواج است یا این که با رضایت زن، مى ‏شود بدون مهریه ازدواج صورت بگیرد؟

ج. در عقد موقت شرط صحت است، ولى در دایم اگر مهریه ذکر نشود، به مهرالمثل منتقل مى ‏شود.

 

مهریه غیر مادى

145. آیا مى ‏توان امور غیر مادى و معنوى را به عنوان مهریه‏ ى زن قرار داد؟

ج. هر چه مالیت دارد مى ‏تواند مهریه قرار گیرد، مثل تعلیم قرآن و امثال آن.

 

طلب نمودن مهریه ‏اى که بیش از حد مرسوم باشد

146. دخترى مهریه خود را (که بیش از حد مرسوم است)، بر اثر اختلافى که پیش آمده از شوهر طلب کرده و مى ‏گوید: با تو حرف نمى ‏زنم تا حق مرا ادا کنى. مرد در چنین مواردى چه کند؟

ج. مرد تا حدّ قدرت، وظیفه ‏ى بر ادا دارد.

پرداخت مهریه بدون گرفتن شاهد

147. آیا هنگام دادن مهریه به زن، گرفتن شاهد لازم است؟ اگر مردى بدون گرفتن شاهد، مهریه همسرش را بدهد و زن بعد از مدتى، گرفتن مهریه را انکار کند، تکلیف مرد چه مى ‏باشد؟

ج. شاهد گرفتن لازم نیست، بله براى رفع اختلاف در آینده خوب است و در صورت اختلاف، قول منکر مقدّم است.

 

زمان درخواست مهریه از شوهر

148. آیا زوجه مى ‏تواند هر وقت که بخواهد مهریه خود را از شوهرش مطالبه کند؟

ج. اگر مهریه حالّ باشد، با استطاعت زوج، زوجه حق مطالبه دارد.

 

عدم قدرت پرداخت مهریه

149. اگر مرد مهریه‏ اى را قرار دهد که الآن قدرت پرداخت آن را ندارد، این کلاه‏بردارى و تضییع حقوق زن نیست؟

ج. خیر، با فرض معلوم بودن حال او و عدم تدلیس و احتمال ابراى زن در آینده، کلاه‏بردارى صدق نمى‏کند.

 

مهریه‏اى که وجود خارجى ندارد

150. اگر مهریه دو دانگ خانه قرار داده شود که الآن وجود خارجى ندارد، آیا مهریه صحیح است؟

ج. در خانه مانعى ندارد و محمول بر وسط است بین اعلى و ادنى بنابر احوط.

 

عدم مطالبه مهریه از سوى زن

151. آیا در صورت عدم مطالبه از طرف زن، مرد باید مهریه او را پرداخت کند؟

ج. لزومى ندارد، ولى دین بر عهده مرد است.

مطالبه‏ ى عین مهریه

152. آیا زن مى ‏تواند عین همان چیزى را که در مهریه قرار داده شده مطالبه نماید؟

ج. بله.

 

وارثان مهریه میّت

153. مهریه میّت به چه کسانى مى ‏رسد؟

ج. حکم سایر ترکه‏ ى او را دارد که پس از تجهیز و دین و وصیّت، به وارثان اموال دیگر او مى ‏رسد.

 

پرداخت مهریه از اصل مال میّت

154. در صورت فوت مرد، آیا مهریه زن از اصل مال میّت پرداخت مى ‏شود؟

ج. بله، مثل سایر دیون.

 

عدم پرداخت مهریه زن

155. آیا نپرداختن مهریه زن در صورت مطالبه گناه است؟

ج. با وجود قدرت و استطاعت اگر حالّ بوده است، مرد مکلف به ادا است.

 

حداکثر مهریه پیشنهادى

156. حداکثر مهریه ‏اى که یک دختر مى ‏تواند پیشنهاد کند چه مقدار است؟

ج. شرعا مقدار معینى ندارد؛ ولى مستحب، عدم تجاوز از مهرالسنّه است ـ که پانصد درهم مى ‏باشد ـ و یا آن که بیشتر از مقدار مهرالسنّه مکروه است.

 

مهریه دختر زناکار

157. بکارت دخترى در اثر زنا زایل مى ‏شود، این دختر مستحق چه نوع مهریه ‏اى مى ‏باشد؟

ج. اگر دختر هم به زنا راضى بوده، مهریه ‏اى ندارد و در استحقاق ارش بکارت، تأمّل است و احوط مصالحه است.

 

فوت مرد قبل از نزدیکى

158. اگر قبل از نزدیکى، زوج یا زوجه فوت کند، تکلیف مهریه‏ ى زن چه مى ‏باشد؟

ج. در صورت فوت زن یا مرد قبل از دخول، بنابر اقوى، مهر نصف مى ‏شود.

 

اختلاف زوجین در مقدار مهریه

159. اگر زوجین در مقدار مهریه اختلاف داشته باشند و بیّنه ‏اى نیز در کار نباشد، ملاک عمل چه مى ‏باشد؟

ج. ملاک بر اقلّ (کمتر) است که قدر متیقّن است.

 

نحوه‏ى احتساب مهریه بعد از مرگ

160. شخصى حدود 30 سال قبل با زنى ازدواج نموده و از این ازدواج فرزندى به عمل نیامده است. زن حدود چند ماه قبل از شوهرش فوت کرده است. مهریه آن زن مبلغ پنج‏هزار تومان پول رایج ایران بوده و شوهر مبلغ یادشده را در زمان حیات به زنش پرداخت ننموده است و بعد از فوت زن، شوهرش هم از دنیا رفته، در حالى که ورّاثِ طبقه اوّل و دوّم ندارد و ارثیّه به دست طبقه سوّم رسیده است. مادر آن زن مهریّه و مالیّه دخترش را از ورّاث دامادش مطالبه نموده است. ورّاث آن مرد متوفّى باید مالیّه و مهریّه آن زن را چگونه به مادر آن زن متوفّى پرداخت نمایند؟ (در حالى ‏که شوهر هم وارث زن خودش مى‏ باشد). آیا مهریه، به همان مقدار یاد شده محاسبه مى ‏شود یا طبق نرخ روز؟

ج. نسبت به مهریه، بر ارزش این پول در آن زمان مصالحه کنند، بنابر احوط و سپس از جمیع اموال زن که ـ مهریه هم جزو آن‏ها است ـ نصف آن را به مادرش مى ‏دهند، که تنها وارث اوست و نصف دیگر سهم شوهرش مى ‏شود که به ورثه‏ ى او مى ‏رسد.

 

باردارى از طریق انزال

161. مردى ازدواج کرده؛ ولى هنوز دخول نکرده است، امّا زن از طریق انزال در محلّ، باردار شده است. وضعیت مهر بعد از طلاق چگونه خواهد بود؟

ج. اگر التقاى ختانین نشده، زن همان نصف مهر را طلب‏کار است.

162. اگر مردى با دختر نامحرمى همبستر شود و انزال شود و فرزندى منعقد گردد، بى‏آن که دخول صورت گرفته باشد، حکم فرزند و زوال بکارت که بر اثر تولّد فرزند حاصل مى ‏شود چیست؟

ج. احکام ولد زنا را ندارد، هر چند به فعل حرام منعقد شده است و اگر راجع به زوال بکارت مصالحه شود خوب است.

 

تعدّد مهرالمثل

163. چند نفر به زنى به اجبار تجاوز کرده ‏اند.

 

1) آیا هر کدام باید جداگانه یک مهرالمثل بپردازند یا همه یک مهرالمثل مى ‏دهند؟

ج. هر کدام باید یک مهر المثل بپردازند.

 

2) هرگاه تجاوز از یک نفر مکرّر واقع شود، آیا مهرالمثل نیز تکرار مى ‏شود؟

ج. مکرّر است.

 

مبناى مهرالسنّه

164. چون درهم سکّه ‏دار در این زمان وجود ندارد، آیا مبناى مهرالسنه نرخ نقره‏ى عمومى مى ‏باشد؟

ج. به نیّت رجا، طبق وزن نقره ‏ى مسکوک محاسبه شود.

پرداخت مهر در باکره و غیر باکره

165. آیا بین باکره و زنان دیگر در این مورد که دخول باعث مهر کامل و عدم دخول باعث تنصیف مهریه مى ‏شود، فرقى هست؟

ج. فرقى نیست.

 

فوت شوهر بى ‏بضاعت و مسأله‏ ى مهر

166. شوهر خانمى فوت کرده و هیچ‏گونه اموال منقول و غیر منقول از خود باقى نگذاشته است. همسر ایشان از پدر متوفّى ادّعاى مهریّه مى ‏نماید. آیا پدر متوفّى بدون این که تعهّدى براى مهریّه‏ ى همسر فرزندش داشته باشد، ضمانى براى مهریّه‏ ى فرزندش دارد؟

ج. در فرض سؤال، پدرشوهر ضامن نیست، واللّه‏ العالم.

 

هفت هزار تومان طلا معادل با سى مثقال

167. شوهر خانمى فوت کرده و طبق قباله مهریه زن هفت هزار تومان ـ که معادل با سى مثقال طلاى نساخته است ـ مى ‏باشد. ورثه‏ى آن مرحوم آیا باید سى مثقال طلا را پرداخت نمایند یا هفت هزار تومان را؟ با توجّه به این که در وصیّت‏نامه ‏ى زوج از این موضوع هیچ گونه ذکرى به میان نیامده است.

ج. آن چه که در قباله‏ى نکاح نوشته شده است، در ذمّه‏ ى متوفّى باقى است و باید ورثه پرداخت نمایند و لازم نیست در وصیّت‏نامه ذکر نماید، ضمن آن که هفت هزار تومان، معادل سى مثقال طلاى نساخته است، یعنى فعلاً سى مثقال طلا را پرداخت کنند.

 

مهرالمثل در فرض زنا

168. 1) آیا زناى به عنف با دختر باکره، در دو فرض بلوغ و عدم بلوغ موجب ضمان مهرالمثل مى ‏شود؟

ج. بلى.

2) در صورتى که شخصى با وعده دروغین ازدواج، با دختر باکره‏ اى زنا کند (با توجه به مجبور نبودن دختر) آیا زانى ضامن مهرالمثل است؟

ج. خیر و در ضمان ارش البکاره تأمّل است و احوط مصالحه است.

 

مهریه و فرزندان زنان بدکاره

169. آیا دختران و زنانى که ارتباط نامشروع دارند، مستحق مهریه هستند؟ فرزندانى که در این بین متولد مى ‏شوند، به چه کسى منتسب مى ‏باشند چون به علت کثرت ارتباطات، تشخیص این مطلب دشوار مى ‏باشد؟

ج. زانیه ‏ها مستحق مهریه نیستند و فرزندان هم لحوق شرعى به زانى یا زانیه ندارند.
منبع:http://www.bahjat.org/index.php/ahkam/esteftahat/76-2011-09-06-09-10-59.html