سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

 

مقررات مرور زمان در خصوص جرم فرار به سوي دشمن قابل اعمال نمي‌باشد 

 

 

شماره و تاريخ نظريه  : 1197/34/7 – 13/10/83

 

سؤال :

 

شخصي در سال 1365با اسلحه ومهمات ، خود را تسليم نيروهاي عراقي نموده ودرحال حاضر پناهنده كشور كانادا مي‌باشد، آيا اتهام مشاراليه مشمول مرورزمان مي‌باشد ياخير و آيا فرار وي مشمول عفوسال 1380 مقام معظم رهبري است ياخير؟

نظريه كميسيون : 

 

اتهام فرار به سوي دشمن با اسلحه و مهمات از شمول عفو سوم خردادسال 1380 مقام معظم رهبري خارج بوده و با عنايت به اينكه عمل مرتكب ممكن است مشمول مجازات محارب گرددو فرار از خدمت نيز از جرايم مستمر مي‌باشد ، مقررات مرور زمان را نمي‌توان در مورد وي اعمال نمود .

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

imj.ir 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=35773